Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT612 Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Denetimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Çiftlik hayvanlarında üretimin sürekliliğini sağlayan temel parametrerin nasıl kontrol edileceğinin teorik olarak bilinmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr.Mehmet Akif ÇAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çam, M.A., 2013. Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama, Ders notları. Kaymakçı, M., 2006. Üreme Biylojisi, Ege Üniv. Hafez, E.S.E.1987. Reproduction in Farm nimals. Lea and Febiger, USA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çiftlik hayvanlarında üreme organlarının yapısı, üreme organlarının embriyoojik orijinleri, dişi ve erkek üreme organların oluşumunda genetik ve hormonal mekanizmaların rolü, gamet oluşumları, ergenlik çağı, damızlıkta kullanma yaşları, kızgınlık döngüsü, kızgınlık döngüsü evreleri ve bu evrelerdeki hormonal işleyiş, kızgınlık senkronizasyonu için yapılan uygulamalar, fertilizasyon, implantasyon, gebelik, doğum, laktasyon evresi konuları detaylı olarak incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 75 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üremenin tanımı ve önemi, üreme biçimleri Ureme biyolojisi.pptx
2 Dişi ve erkek üreme sistemleri, yapısı ve fonksiyonları
3 Ürme sisteminin embriyonik oluşumu, hormonal mekanizma
4 Puberta dönemi, hormonal mekanizma, Gamet oluşumları
5 Dişide kızgınlık döngüsü, döngü evreleri, döngüyü kontro etme yöntemleri
6 Lüteal faz ve kontrolü
7 Folliküler faz ve kontrolü
8 Ovulasyon, fertilizasyon,implantasyon
9 Embriyo oluşumu ve gebeliğin kabulü
10 ara sınav
11 Dişide üremenin denetiminde yardımcı teknolojiler
12 Erkekte üremenin dnetiminde yardımcı teknolojiler, Gametlerin elde edilmesi ve muhafazsı
13 Erkek üreme hücrelerinde ve embriyoda cinsiyetin tespiti ve istenen cinsiyette birey üretimi
14 Gebeliğin ana tarafından kabulü,, istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması, Doğum, laktasyon ve yeni dönem için hazırlıklar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222625 Genel üreme alanında bilgi sahibi olur
2 1176096 Çiftlik hayvanlarında üreme konusunda teorik donanım kazanır.
3 1179975 Bir hayvancılık işletmesinin üretim planlamasını yapabilir.
4 1180057 Bir hayvancılık işletmesinde üretimin ekonomik olarak sürekliliğini planlayabilir.
5 1182836 Çiftlik hayvanlarında üremeye dayalı konularda uzman olarak öneriler ve çözümler sunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3
2 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4
3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4
4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek