Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT619 Hayvan Besleme ve Ürün Kalitesi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Lisansüstü öğrencilere hayvan besleme ve ürün kalitesi hakkında bilgilendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuh OCAK

Ön Koşul Dersleri

Kümes hayvanlarının beslenmesi, Ruminant Besleme

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ensminger ME, Oldfield JE, Heinemann WW. Feeds and nutrition. Second edition, California, USA, 1990. McDonald P, Edwards RA, Greenhalgh JFD, Morgan CA. Animal nutrition. Sixth edition, Pearson Prentice Hall, 2001. Kellems RO, Church DC. Livestock feeds and feeding. Fifth edition, Pearson Prentice Hall, USA, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yemlerde bulunan besin maddeleri Hayvan türlerine göre metabolizmaları Yem ve yem katkı maddeleri Beslenme ile ürün miktar ve kalitesi arasındaki ilişkiler Beslemenin süt, et ve yumurtanın miktar ve kalitesi üzerine etkileri Sütün miktarı ve bileşenleri Sütün Duyusal Özellikleri Beslemenin Et verimi ve kalitesi üzerine etkileri Et verimi ve kalite özellikleri Hayvansal ürünlerin besin madde (Kuru madde, Protein, Yağ ve Kül) içerikleri Ette kalite özellikleri (Renk özellikleri ve Su tutma kapasitesi) Etin Duyusal özellikleri Beslemenin Yumurta verimi ve kalitesi üzerine etkileri Fonksiyonel hayvansal ürünler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 14 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 42 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 62 62

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yemlerde bulunan besin maddeleri
2 Hayvan türlerine göre metabolizmaları
3 Yem ve yem katkı maddeleri
4 Beslenme ile ürün miktar ve kalitesi arasındaki ilişkiler
5 Beslemenin süt, et ve yumurtanın miktar ve kalitesi üzerine etkileri
6 Sütün miktarı ve bileşenleri
7 Sütün Duyusal Özellikleri
8 Beslemenin Et verimi ve kalitesi üzerine etkileri
9 Et ve yumurta verimi ve kalite özellikleri
10 Ara sınav
11 Hayvansal ürünlerin besin madde (Kuru madde, Protein, Yağ ve Kül) içerikleri
12 Ette kalite özellikleri (Renk özellikleri ve Su tutma kapasitesi)
13 Etin Duyusal özellikleri
14 Beslemenin Yumurta verimi ve kalitesi üzerine etkileri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1322968 Farklı yem ürünlerinin kuru madde, ham protein, ham lif, ham yağ, ham kül, mineraller, tanenler ve diğer parametreler açısından besin değeri hakkında denenim sahibi olmak
2 1322974 Hayvansal ürün kalitesini etkileyen besinsel faktörler hakkında bilgilenmiş olmak
3 1322987 Et, süt ve yumurta gibi hayvansal ürünlerin ve türevlerinin protein, yağ, laktoz, toplam katılar, asitlik, pH, yoğunluk, iletkenlik ve hijyen yönlerini içeren diğer parametreler açısından bileşimi ve kalitesi öğrenmiş olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 3
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek