Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT620 Bal Arısı Islah Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Zootekni Anabilim Dalı öğrencilerine ıslah prensiplerini esas alıp bal arısı (Apis mellifera L.) populasyonlarında genetik yapıyı yetiştirici talebi doğrultusunda iyileştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Ahmet GÜLER, 2017. Bal Arısı (Apis mellifera L.) Yetiştiriciliği, Hastalıkları ve Ürünleri. 2017. ISBN: 978-605-84656-3-3. Bereket Akademi Yayınları. 419s. Ders hocasının yazarlığını yaptığı bir kaynaktır. 2) Friedrich Ruttner, Breeding Techniques and Selection for Breeding of the Honeybee. The British Isles Bee Breeders Association, ISBN 0-905369-07-6, 1988.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bal arısı (Apis mellifera L.), arı ıslahının önemi, bal arısı sitolojisi ve genetik yapı, cinsiyet oluşumunun genetik yapı ve ıslaha etkileri, genotip, fenotip, eklemeli gen etkisi, karakter seçimi, karakter/karakterlerin seçimi, kolonilerin yetiştirici koşullarında test edilmesi, karakter seçimi, karakter/karakterlerin doğru ölçümü, seleksiyon, seleksiyon yöntemleri, seleksiyon indeksi ve önemi, kalıtım derecesinin hesaplanması ve damızlık değerin önemi, erkek ve ana arı yetiştiriciliği, çiftleştirmenin dizaynı, yapay tohumlama, çiftleştirmenin kontrolü, genetik kaynakların korunmasının önemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş GİRİŞ ve TARİHÇE.pdf
2 Arılarda Cinsiyetin Belirlenmesi ARI ISLAHI.pdf
ZOT62Z0T620 Bal Arısı Islah Yöntemleri
3 Balarılarında Yakın Akrabalık ve Yaşama Gücünün Belirlenmesi
4 Genotip ve Çevre
5 Fenotipik Varyasyon Kaynaklarının Balarılarında Değerlendirilmesi
6 Islah Yöntemleri
7 Seleksiyon Yöntemleri
8 Kitle seleksiyonu, Teksel Seleksiyon ve Bağımsız Ayıklama Sınırları
9 Damızlık Seçimi
10 arasınav
11 Fizyolojik ve Morfolojik Karakterlere Göre Damızlık Seçimi
12 Damızlık Seçiminde Karşılaşılabilecek Güçlükler ve Çözüm Yolları
13 Türkiye’de Damızlık Sorunu, Yetiştirme Sistemleri ve Melezleme
14 Yapay Tohumlama ve Arı Islahındaki Önemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1330004 Öğrenci arı ıslahının önemini kavrar
2 1330030 Bal arısı ıslah prensiplerini öğrenir
3 1330034 Genetik iyileştirmeyi ölçer ve değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3
2 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3
3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek