Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT624 Yem Katkı Maddeleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hayvan beslemede yem katkı maddelerinin üretimi, değişik hayvanların farklı yaş ve fizyolojik dönemlerdeki ihtiyaçlarının ekonomik olarak karşılanmasının öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Güray ERENER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yem katkı maddeleri ile ilgili kitaplar ve dergiler. Bilimsel makaleler Bölümümüzdeki ders notları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yem katkı maddelerinin sınıflandırılması. Vitamin ve mineral premiksleri ve hazırlanması. Büyüme uyarıcılarının üretimi. Antioksidanlar ve emülgatörlerin üretimi. Enzimlerin üretimi. Renk maddeleri ve by-pass artırıcıların üretimi. Ürün ömrünü uzatıcı katkıların üretimi. Probiyotik, prebiyotik ve organik, Bitki ekstrakları ve pelet bağlayıcılarının üretimi, Mikotoksin bağlayıcıların üretimi. kullanım düzeyi ve durumları. Kalıntı riskleri ve önleme yolları. Katkı maddelerin üretim teknolojilerindeki gelişmeler. Avrupa Birliği yem katkı standartları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
28 Makale Kritik Etme 8 3 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 8 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 8 6 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yem katkı maddelerinin sınıflandırılması ZOT 624 BİRİNCİ HAFTA YEM KATKI MADDELERİ.PPT
2 Vitamin ve mineral premiksleri ve hazırlanması. ZOT 624 İKİNCİ HAFTA Premikslerin Hazırlanması.pdf
3 Büyüme uyarıcılarının üretimi. ZOT 624 ÜÇÜNCÜ HAFTA YEM KATKI MADDELERİ.PPT
4 Antioksidanlar ve emülgatörlerin üretimi. ZOT 624 DÖRDÜNCÜ HAFTA YEM KATKI MADDELERİ.PPT
5 Enzimlerin üretimi. ZOT 624 BEŞİNCİ HAFTA YEM KATKI MADDELERİ.PPT
6 Renk maddeleri ve by-pass artırıcıların üretimi. ZOT 624 ALTINCI HAFTA Doğal Pigmentler.pdf
7 Yem tüketimini artırıcı katkı maddeleri ZOT 624 YEDİNCİ HAFTA YEM KATKI MADDELERİ.PPT
8 Probiyotik, prebiyotik ve organik ZOT 624 SEKİZİNCİ HAFTA YEM KATKI MADDELERİ.PPT
9 VİZE
10 Bitki ekstrakları ZOT 624 ONUNCU HAFTA YEM KATKI MADDELERİ.PPT
11 Mikotoksin bağlayıcılar ZOT 624 ON BİRİNCİ HAFTA YEM KATKI MADDELERİ.PPT
12 Tampon Maddeler ve Nötürleştiriciler ZOT 624 ON İKİNCİ HAFTA YEM KATKI MADDELERİ.PPT
13 Katkı maddelerin üretim teknolojilerindeki gelişmeler. ZOT 624 ONÜÇÜNCÜ HAFTA YEM KATKI MADDELERİ.pdf
14 Avrupa Birliği yem katkı standartları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125842 1186093 Katkı maddelerinin sınıflandırılmasını ve hangisinin ne amaçlı kullanılacağını bilir
125843 1188030 Katkı nmaddelerinin değişik hayvanların farklı yaş ve fizyolojik dönemlerindeki etkilerinin ne ne düzeyde kullanılması gerektiğinin bilir
125844 1189964 Hayvanların ekonomik verim verebilmesi için katkı maddelerinin nasıl, nerede, ne zaman ne kadar kullanıulacağına ve kullanılmaması gerektiğine karar verebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
125842 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
125843 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
125844 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek