Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT625 Silaj Yapım Tekniği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Silaj yapımı ve silajın hayvan beslemede kullanımı konusunda öğrencilerin teknik ve pratik bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ünal KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Teknik gezi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kılıç, A., 1986. Silo yemi (Öğretim, öğrenim ve uygulama önerileri). Bilgehan Basımevi. Bornova-İzmir. Filya, İ., 2001. Silaj Teknolojisi. Hakan Ofset. İzmir. Diğer kaynaklar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Silaj tanımı, silaj yapım aşamaları, silajların yem değerleri ve kullanım olanakları, silaj analizleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Silajın tanımı ve tarihçesi
2 Silo tipleri
3 Silo yeri seçiminde dikkat edilecek husular
4 İşletmelerin silaj ve silo ihtiyaçlarının hesaplanması
5 Silaj yapım tekniği (silajlık yem bitkileri)
6 Silajlık materyalin hasadı, soldurma ve parçalanması
7 Silaj katkı maddeleri
8 Silajlık materyalin, taşınma, doldurma ve sıkıştırılması
9 Silajların açılması ve kullanılması
10 Ara Sınav
11 Aerobik stabilite ve önemi
12 Silajların besleme değeri ve silaj analizleri (fiziksel ve duyusal analizler), Flieg puanı hesaplanması
13 Silajlarda yapılan analizler (kimyasal analizler vemikrobiyiolojik analizler) ve haylaj yapımı
14 Silajların ve haylajların hayvan beslemede kullanılması ve Saman silajı yapımı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1199994 Silaj yapımı konusunda öğrencilere ihtiyaç duyduğu teknik ve uygulamaya yönelik bilgiler kazandırmak
2 1203697 Hayvancılık işletmelerinde ihtiyaç duyulan silaj miktarı ve silo sayısını hesaplayabilecek birikime sahip olmak
3 1204844 Silajlık yem bitkileri ve silajların yem değerleri hakkında uzmanlaşmak. Öğrenciler silajları fiziksel ve kimyasal bakımından analiz edebilirler.
4 1177585 Hayvanların silajla beslenmesi konusunda deneyim kazanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 3 4 4 3 2 4
2 5 5 5 4 4 3 4 4 4 2 5
3 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4
4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek