Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT627 Ruminantlarda Sindirim Fizyolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derin amacı öğrencileri rumende gerçekleşen sindirim olayları hakkında bilgilendirmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cronje, P.B. 2004. Ruminant Physiology. CPI Antony Rowe, Chippenham and Eastbourne. http://www1.foragebeef.ca/$foragebeef/frgebeef.nsf/all/ccf60 http://www.dairyco.org.uk/technical-information/feeding/planning-your-nutrition/ruminant-physiology/#.Uo3j1kPHhIg http://www.ncsu.edu/project/cvm_gookin/rumen_motility.swf http://www.milkproduction.com/Library/Scientific-articles/Animal-health/Digestive-Physiology-of-the-Cow/

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ruminant sindirim sistemi hakkında genel bilgiler
2 Ağızda sindirim faaliyetleri
3 Ön mide kısımlarında (rumen,retikulum ve omasum) sindirim faaliyetleri
4 Geviş getirme mekanizması ve önemi
5 Rumen mikrobiyolojisi hakkında genel bilgi
6 Rumen bakterilerinin sindirim faaliyetlerindeki fonksiyon ve önemi
7 Rumen protozoalarının ve mantarlarının sindirim faaliyetlerindeki fonksiyon ve önemi
8 Interactions between rumen bacteria, protozoa and fungi populations
9 Rumende protein metabolizması
10 Ara sınav
11 Rumende karbonhidrat metabolizması
12 Lipid metabolism in rumen
13 Abomasum ve sindirim kanalının alt kısımlarında meydana gelen sindirim faaliyetleri
14 Sindirim kanalının alt kısımlarında meydana gelen sindirim faaliyetleri
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225220 Ruminantlarda sindirim sisteminin anatomik ve fizyolojik yapısını öğrenir.
2 1225190 Ruminant sindirim sisteminin farklı bölgelerinde gerçekleşen sindirim olayları ile o bölgenin anatomisi ve fizyolojik yapısı arasında ilişkileri kurar.
3 1225222 Yemlerde bulunan besin maddelerinin sindirim sisteminin farklı bölgelerinde maruz kaldığı sindirim olaylarını kavrar
4 1225225 Ruminant sindirim sisteminde gerçekleşen mekanizmalarla ilgili edindiği bilgiyi rasyon formülasyonunda kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 1 3 2 1 3 1 2 1
2 4 3 1 3 2 1 3 2 1 2 1
3 4 3 1 3 2 1 3 2 1 2 1
4 4 3 1 3 2 1 3 2 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek