Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT629 Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Yolları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Türkiye'de Hayvansal üretimi ile hayvancılık politikaları arasındaki ilişkileri ortaya koymak. Hayvancılığın genel sorunlarını değerlendirmek ve çözüm önerilerini tartışmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Musa SARICA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zootekni Kitapları, Dergiler, Yasalar ve Yönetmelikler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvansal üretim kaynakları, üretimin gerçekleşmesine etki eden faktörler, yasal mevzuat ve hayvansal üretimle ilişkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 14 10 1
6 Uygulama/Pratik 5 10 1
24 Seminer 1 30 1
28 Makale Kritik Etme 5 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
27 Makale Yazma 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünya ve Türkiye'de hayvansal üretim kaynakları ve geleceğe dönük hedefler Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Yolları Müfredat.docx
2 Dünya ve Türkiye'de hayvansal ürünler üretim, pazarlama ve yeterlilik durumu Dünya ve Türkiye et üretim istatistikleri, FAO.docx
3 Kırmızı et üretim sorunları ve çözüm önerileri Hayvan Varlığı ve Üretim İstatistikleri-2018.docx
4 Kanatlı eti üretimi ve sorunları ile çözüm önerileri storage/app/public/msarica/110357
5 Süt üretim sorunları ve çözüm önerileri
6 Yumurta üretim sorunları ve çözüm önerileri
7 Arıcılık ürünleri üretimi, sorunları ve çözüm önerileri 10-kalkinma_plani.pdf
8 Yem politikası ve uygulamadaki sorunlar
9 Öğrenciler arası genel tartışma
10 Ara sınav
11 Mera kanunu ve yönetmeliklerin hayvansal üretime etkileri
12 Büyükşehir Yasası ve hayvansal üretime etkileri HayvancılıkÖzelİhtisasKomisyonuRaporu-2014-2018.pdf
13 Maden kanunu ve hayvansal üretime etkileri sr201804_buyukbashayvanciligi.pdf
14 Öğrenci sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338698 Türkiye'de hayvansal üretim kaynaklarının birlikte değerlendirebilir
2 1338699 Hayvancılık politikalarını geçmişten günümüze değerlendirebilir
3 1338695 Yasal mevzuatı öğrenir ve birbiri ile ilişkilerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 2 4 5 4 4 4
2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3
3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek