Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT633 Sığırcılıkta Ülkesel ve Ölgesel Projrler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Türkiye sığırcılığının geliştirilebilmesi için uygulanan projeler ve bunların etkilerinin anlatılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç. Dr. Hüseyin ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özhan, M., Tüzemen, N., Yanar, M., 2001. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No:134, ERZURUM. Şekerden, Ö., Özkütük, K., 1990. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Çukurova Üniv. Ziraat Fak.Yayınları No:122, ADANA. Kumlu, S., 1999. Damızlık ve Kasaplık Sığır Yetiştirme. ISBN: 975-96864-0-6, Sema Matbaacılık, Karanfil Sok. 18/18 Kızılay/ANKARA Kumlu, S., 2000. Hayvancılık Örgütleri. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Yayınları No:2, ISBN: 975-94093-1-3, ANKARA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ülkemizde bölgesel ve ülkesel bazda uygulanan projeler, bu projelerin ülke sığırcılığına katkıları ve geliştirilebilme olanaklarının tartışılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada sığırcılığın durumu PRATİK SÜT SIĞIRCILIĞI.pdf
2 Türkiye sığırcılığının gelişimi PRATİK SÜT SIĞIRCILIĞI.pdf
3 Türkiye sığırcılığında bölgesel durum Buyukbas_Hayvan_Yetistiriciligi.pdf
4 Sığır ıslahına ilişkin ülkesel ve bölgesel projeler DÖL KONTROLÜ(PROGENY TEST)ve TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMAR (1).pptx
5 Türkiye sığır ıslahı faaliyetlerinin yasal dayanakları Damizlik_Sigir_Secimi.pdf
6 Islah organizasyonları SÖS-İletilecek-konular-ANTALYA-2015.pptx
DÖL KONTROLÜ(PROGENY TEST)ve TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMAR (1).pptx
7 Yapay tohumlama organizasyonları ve mevcut durumu Döl-Kontrolü-Menemen.pdf
8 Yetiştirici birlikleri ve görevleri SÖS-İletilecek-konular-ANTALYA-2015.pptx
9 Diğer yetiştirici örgütleri ve görevleri SIĞIR YETİŞTİRME (FEYZİ UĞUR).pdf
10 Arasınav
11 Kamu tarafından uygulanan projeler Proje_Ders_Notlari.pdf
12 Özel sektör projeleri Proje_Ders_Notlari.pdf
13 Birlik ve Kooperatif projeleri Proje_Ders_Notlari.pdf
14 Sığırcılığa verilmesi gereken yön 9.-SÖS-TDSYMB-Projelere-Genel-Bakış.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327431 Geçmişten günümüze sığırcılıkta sağlanan ilerleme ve buna uygulanan projelerin katkılarını ortaya koymak
2 1327432 Ülkesel ve bölgesel ölçekli projelerin daha etkin kılınması için alınması gerekli önlemleri belirlemek
3 1327430 İhtiyaç duyulan yeni projeler ve hedefleri belirlemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3
2 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3
3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek