Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT634 Tavukçulukta İşletme Planlaması 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tavukçuluk işletmelerinin sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde planlanması ve işletilmesinde dikkat edilmesi gereken kuralların öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Musa Sarıca

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tavukçuluk Bilimi Tarım Ekonomisi Ticari Uygulamalara ait katalog bilgileri Yasa ve Yönetmelikler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşletmeler için yer seçimi, çevre ve diğer işlemler için etüd çalışmaları, proje hazırlanması, projenin uygulanması, işletmenin değişik özelliklere göre organizasyonu ve yönetimi, ürünlere göre yapılması gereken işlemler, ticari uygulamalar, başarı ve başarısızlık kriterleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 25 1
23 Proje Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tavukçuluk işletmelerinin genel yapısı Tavukçuluktaki Gelişmeler ve Türkiye Tavukçuluğu.pptx
2 Yer seçimi
3 Yasal mevzuat
4 Yumurta tavuğu işletmeleri
5 Yumurta tavuğu işletmeleri Yumurta Sektor-Verileri-2015.pdf
6 Broiler işletmeleri
7 Broiler işletmeleri Yumurta Tavukçuluğu.pptx
8 Damızlık İşletmeleri
9 Kuluçkahane planlama
10 Arasınav
11 Tavukçuluk İşletme planlama projesi YUMURTACI TAVUKLARDA DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI.pptx
12 Tavukçuluk İşletme planlama projesi Yumurta Tavukçuluğu.pptx
13 Tavukçuluk İşletme planlama projesi
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1160386 Tavukçuluk işletmeleri için uygun yer belirlenmesini öğrenir
2 1163421 Proje uygulamayı öğrenir
3 1158110 Organizasyon yönetimini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4
2 3 4 5 3 3 4 4 5 5 5 5
3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek