Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT635 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Fizyolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Üreme fizyolojisi hakkında teorik donanım kazandırmaya amaçlamaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ürme fizyolojisi ile ilgili kitaplar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Üreme fizyolojisi tanımı, dişi ve erkek üreme sisteminde fizyolojik mekanizma, çevre üreme fizyolojisi arasındaki ilişkiler. hormanal mekanizmalar ve üreme fizyolojisi arası ilişkiler bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 65 1
20 Rapor Hazırlama 1 15 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ürme fizyolojisi tanımı ve önemi 2 2
2 dişi üreme fizyolojisi 2 2
3 erkek üreme fizyolojisi 2 2
4 Embriyonik dönem fizyolojisi 2 2
5 gamet oluşum fizyolojisi 2 2
6 puperta fizyolojisi 2 2
7 Ovulasyon fizyolojisi 2 2
8 kızgınlık döngüsü fizyolojisi 2 2
9 fertilizasyon fizyolojisi 2 2
10 Arasınav 2
11 Gebelik ve gebelik fizyolojisi 2 2
12 gebeliğin korunması 2 2
13 Fötüsün gelişim fizyolojisi 2 2
14 doğum ve doğum sonrası fizyolojik olaylar 2 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222627 Üreme fizyolojisi konusunda teorik donanım kazanır.
2 1222642 çiftlik hayvanlarında üreme ile ilgili sorunların giderilmesi konusunda deneyim kazanır.
3 1222643 Bir çiftlikte üreme ile ilgili planlamalar yaparak verimin sürekliliğini sağlayabilir.
4 1222648 Üreme konularında teorik ve pratik bilgiler sunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4
2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4
3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek