Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT637 Hayvan Beslemede Yan-Atık Ürünler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Gerek çevre kirletici sanayi artıklarının olumsuz etkilerini gidermek gerekse yan ve/veya atık ürünlerin hayvan yemi olarak değerlendirilerek ekonomik rasyonlar oluşturulması konusunda lisansüstü düzeyde eğitim vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Aydın ALTOP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yemler ve Yem Teknolojisi kitapları, Yaan ve atık ürünlerle ilgili bilimsel makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yan ürün ve/veya atık ürünler hayvan beslemede kullanılan diğer yem hammaddelerine göre daha ucuz kaynaklardır. İçerikleri uygun olduğu sürece hayvanların daha ekonomik beslenebilmesine imkan tanırlar. Bu ders kapsamında bu ürünler elde ediliş yöntemleri ve elde edilen son ürünlerin elde ediliş yöntemlerine göre besin madde içeriklerinde ve kimyasal kompozisyonunda oluşturduğu farklılıklar incelecektir. Yan ve atık ürünlerden oluşan yemlerin değişik tür, ırk, yaş taki hayvanların beslenmesinde kullanılabilme imkanları araştırma verilei ile tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
28 Makale Kritik Etme 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
54 Ev Ödevi 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvan beslemede kullanılabilecek yan ve atık ürün potansiyeli ve bunların ekonomik önemi 2.pdf
2 Hayvansal yan ürünler: Sütçülük yan ürünleri 10.7161-omuanajas.269988-236485.pdf
3 Balıkçılık yan ürünleri 10.31202-ecjse.433078-545343.pdf
4 Et hayvanlarının yan ürünleri 17-24.pdf
5 Kanatlı hayvanlarının yan ürünleri 43.pdf
6 Bitkisel yan ürünler : Yağlı tohum yan ürünleri 500251580_97-101 (1).pdf
7 Tahıl yan ürünleri GaripoluA.V.UarC.2015.ayartklarnnhayvanbeslemedekullanlmaimkanlar.DouKaradenizII.OrganikTarmKongresi.pdf
8 Meyve ve sebze yan ürünleri hayvanbeslenmehastaliklariozel5-3-3.pdf
9 VİZE
10 Şeker sanayi yan ürünleri, Biracılık ve distiller yan ürünleri pdf_FUSABIL_935.pdf
11 Ürün kalıntıları : Sindirilebilirliğin artırılması için muamele yöntemleri tavuk-kesimhane-atiklarinin-yonetimi.pdf
12 Buğdaygil ve baklagil sap ve samanlarında uygulamalar ve sonucları usul30_9.pdf
13 Ayçiçeği sap ve tablaları, mısır koçanı ve gövdesi, diğer atıklara yapılan uygulamalar ve sonuçları Zeytin Sanayi Yan __r__nlerinin Hayvan Beslemede Kullan__m Olanaklar__[#99776]-85040.pdf
14 Hayvansal atık yan ürünler (gübre ve altlık ), gübrenin yem olarak kullanımı, gübrenin besin madde içeriği, hayvanların performanslarına etkileri (sığır gübresi, kanatlı gübresi), yem amaçlı hayvansal atıkların işlenmesi (dehidrasyon, ensiling ve diğer işlemler), atık ürünlerde hijyen ve kalite
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1207494 Hayvan beslemede kullanılan değirmencilik, şeker sanayi, meyve fabrikası artıkları, malt sanayi yan ürünleri vb yan ve atık ürünleri bilir
2 1176563 Yan ve atık ürünlerin içeriğini ve bunları etkileyen faktörleri ve etki şekli ve düzeylerini bilir
3 1176767 Yan ve atık ürünlerin değişik tür, ırk, yaştaki hayvanların beslenmesinde kullanılabilme olanakları konusunda bilgi sahibidir
4 1178202 Hayvanların daha ekonomik beslenebilmesi ve yan ve atık ürünlerin olumsuzluklarının bertaraf edilmesi konusunda bilgi sahibidir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek