Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT638 Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Ruminantların beslenmesinde yaygın olarak kullanılmayan alternatif yem kaynaklarının kullanılabilirliği ile hem ekonomiklik hem de hayvansal üretime sağlanacak katkılarının ortaya konulması dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ünal KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kutlu, H.R., Özen, N., 2009. Hayvan Beslemede Son Gelişmeler. Hayvan Besleme Bilim Derneği Yayını Kutlu, H.R., Çelik, L., 2014. Yemler Bilgisi ve Yem Teknolojisi. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Genel Yayın No: A-86 Adana.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Alternatif enerji, protein kaynakları yemler ve değişik yem katkı maddeleri ile kaba yem kaynakları bu dersin kapsamındadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 0 0 0
27 Makale Yazma 2 12 24
29 Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alternatif yemlerin tanımlanması Ruminantlar için alternatif yemler.pdf
2 Ruminantlarda alternatif kaba yem kaynakları ve hayvan beslemede kullanılabilirliği Ruminantlar için alternatif yemler.pdf
3 Enerji ve protein kaynağı alternatif yemlerin hayvan beslemede kullanılabilirliği Ruminantlar için alternatif yemler.pdf
4 Alternatif mineral ve vitamin kaynağı yemler Ruminantlar için alternatif yemler.pdf
5 Alternatif yem katkı maddeleri ve hayvan beslemede kullanımları Ruminantlar için alternatif yemler.pdf
6 Ağaç dal ve yapraklarının ve odunumsu bitkilerin hayvan beslemede kullanılabilirliği ağaç yaprakları3.pdf
7 Bitkisel ekstraktların ve bunlarının uçucu yağlarının hayvan beslemede kullanılabilirliği 1 esansiyel yağların hay besl. kull.pdf
8 Antibesinsel bazı yem kaynaklarının hayvan beslemede kullanılabilmesi için uygulanacak işlemler, Haşlama, kaynatma uygulamaları Ruminantlar için alternatif yemler.pdf
9 Silolama, kimyasallarla muamele silaj yapımı HRK.pdf
10 Ara Sınav Ara sınav.pdf
11 Alternatif yem kaynaklarının karma yemlerde kullanım imkanları --Hayvan_Beslemede_Son_Gelimeler--HBDernei.pdf
12 Alternatif yem kaynağı kullanımının hayvansal ürün kalitesine etkileri Ruminantlar için alternatif yemler.pdf
13 Alternatif yem kaynaklarının ruminantlarda kullanımı ile ilgili son gelişmeler --Hayvan_Beslemede_Son_Gelimeler--HBDernei.pdf
14 Alternatif yem kaynaklarının ekonomik açıdan değerlendirlmesi Ruminantlar için alternatif yemler.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1185439 Alternatif yem kaynakları konusunda öğrencileri bilinçlendirmek.
2 1156197 Hayvanların beslenmesinde değişik alternatif yemlerin besleme değerleri ve tüketimini etkileyen faktörler hakkında bilgi edinmek.
3 1158994 Alternatif yem kaynaklarını kullanarak hayvansal ürün elde etmek ve böylece ekonomiye kazandırmak.
4 1177411 Alternatif yemleri, değişik işleme yöntemleri (haşlama, silolama vb.) kullanarak hayvanların tüketimine sunabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 4 3 4 4 2 4 4
2 5 5 4 3 4 3 4 4 2 4 4
3 5 5 5 3 4 3 4 3 2 4 4
4 5 5 5 3 4 3 4 4 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek