Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT639 Yapay Tohumlama 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yapay tohumlama konusu hakkında teorik bilgiler kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Akif ÇAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Üreme ve suni tohumlama ile ilgili kitap ve makaleler.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

yapay tohumlamanın tanımı ve tarihçesinden kullanımına kadar geçen süreçleri içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 65 1
5 Derse Katılım 14 5 1
10 Tartışma 10 15 1
11 Soru-Yanıt 10 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 yapay tohumlamanın tanımı ve tarihçesi 2 Yapay Toh..pptx
2 yapay tohumlamanın avantaj ve dezavantajları, hayvan ıslahı açısından önemi 2 Suni Tohumlama 1.ppt
3 Semen kalitesini etkileyen faktörler 2 Yap Toh. 12 bolum.pdf
4 Semen alınacak damızlıkların bakımı, semen toplama yerinin özellikleri 2 Yapay Toh..pptx
5 Semen toplama yöntemleri ve semene etkileri 2 Yapay Toh..pptx
6 Semenin makroskopik, mikroskopik ve biyolojik değerlendirmesi 2 Suni Tohumlama 1.ppt
7 semenin sulandırılması ve dozajlama 2 Yapay Toh..pptx
8 Semen katkı maddeleri ve semen kalitesi 2 Yapay Toh..pptx
9 Semenin saklama yöntemleri 2 Yapay Toh..pptx
10 Ara sınav 2 Er Ur Sistemi.pptx
11 Semenin uzun ve kısa süre saklanmasının semen kalitesi ve yaşam süresine etkileri 2 Spermatogenesis.pptx
12 Semende cinsiyet tayinine yönelik çalışmalar 2 Yapay Toh..pptx
13 Semenin çözündürülmesi ve kullanıma hazırlama 2 Yapay Toh..pptx
14 Türlere göre yapay tohumlama yöntemleri 2 Suni Tohumlama 1.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1203942 yapay tohumlama konusunda teorik bilgi kazanır.
2 1204001 Erkeğe dayalı gamet oluşumu ve kusurları hakkında bilgi sahibi olur.
3 1204004 Bir işletmede yapay tohumlama programlarını planlayabilir.
4 1204013 Yapay tohumlama ve ıslah açısından katkı sağlayabilir.
5 1204022 Bilirkişi ve uzman olarak yapay tohumlama konusunda görev yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 4 3 5 4 4 4 5
2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4
3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4
4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek