Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT643 Yem İşleme Metotları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yemlerin besin değerlerini artıracak ve onlardan en yüksek kazancı sağlayacak tüm değişmeleri öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Güray ERENER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Feeds and Nutrition, 2nd Edition. M. E. Ensminger. James E. Oldfield. Wilton W. Heinemann. ©1990 Konu ile ilgili hayvan besleme, yemler ve yem teknolojisi ve yem hijyeni kitapları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kaba ve kesif yemlere uygulanan fiziksel, kimyasal işleme metotlarını kapsar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yem İşlemenin amaçları ZOT 643 YEM İŞLEME METODLARI.ppt
2 Kesif yem İşleme, Kabuğundan ayırma ZOT 643 YEM İŞLEME METODLARI-2.ppt
3 Kırpma, Öğütme ZOT 643 YEM İŞLEME METODLARI-3.ppt
4 Ezme –Kuru ve Yaş, Buharlı sıkıştırma ZOT 643 YEM İŞLEME METODLARI-4.ppt
5 Mikronize etme, Patlatma ZOT 643 YEM İŞLEME METODLARI-5.ppt
6 Kavurma, Pişirme ZOT 643 YEM İŞLEME METODLARI-6.ppt
7 Peletleme, Granül haline getirme ZOT 643 YEM İŞLEME METODLARI-7.ppt
8 Genleştirme (Exploding), Pulcuk haline getirme (Flaking): ZOT 643 YEM İŞLEME METODLARI-8.ppt
9 Ara Sınav
10 Kaba Yem İşleme metodları, ZOT 643 YEM İŞLEME METODLARI-9.ppt
11 Doğrama, Öğütme ve Parçalama ZOT 643 YEM İŞLEME METODLARI-10.ppt
12 Peletleme ZOT 643 YEM İŞLEME METODLARI-11.ppt
13 Balyalama, Küp haline getirme ZOT 643 YEM İŞLEME METODLARI-12.ppt
14 Kimyasal Muameleler NaOH muameleleri ZOT 643 YEM İŞLEME METODLARI-13.ppt
15 Amonyak muameleleri, Üre muameleleri ZOT 643 YEM İŞLEME METODLARI-14.ppt
16 Asitler ile muamele, Kombine işlemler ZOT 643 YEM İŞLEME METODLARI-15.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279037 Yem işleme metodlarını öğrenir
2 1279038 İşlenmiş yemlerin hayvan beslemede kullanımını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2
2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek