Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT652 Üremede Enzimler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere enzimlerin üreme fizyolojisindeki görevleri hakkında teorik bilgi kazandırmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Akif ÇAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Papers and books about enzymes

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enzim, tanımı ve tarihçesi, sınıflandırılmaları, üreme olaylarına katılan enzimler, eksiklik ve ortaya çıkardığı sorunlar konularını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
10 Tartışma 10 15 1
11 Soru-Yanıt 10 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enzim, tanımı ve tarihçesi 2 Ureme enzim.pptx
2 Enzimlerin isimlendirilmeleri ve sınıflandırılmaları 2 Ureme enzim.pptx
3 Enzimlerin organizmadaki fonksiyonları, enzim reaksiyonları 2 Ureme enzim.pptx
4 Stres sırasında ortaya çıkan enzimler. yeni enzimler 2 Ureme enzim.pptx
5 Soğuk şokuna karşı enzim blokajı, enzim uygulamaları 2 Ureme enzim.pptx
6 gamet hücreleri enzimler ilişkileri 2 Ureme enzim.pptx
7 Fertilizasyonda enzimler, oksidasyona karşı enzimler 2 Ureme enzim.pptx
8 Hormonların etki mekanizmalarında enzimlerin etkileri 2 Üremede Enzimler 2015.pdf
9 Yumurta-sperm hücresi bileşiminde yapısal değişimler 2 Üremede Enzimler 2015.pdf
10 midterm exam 2 Üremede Enzimler 2015.pdf
11 yağ metabolizmasında enzimler ve üreme ilişkileri 2 Üremede Enzimler 2015.pdf
12 Enzim ve yıkım olayları 2 Üremede Enzimler 2015.pdf
13 Aromataz enzimlerinin meydana gelişi ve fonksiyonları 2 Üremede Enzimler 2015.pdf
14 Enzim eksiklikleri ve üreme kusurları 2 Üremede Enzimler 2015.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1206586 Bu dersi başarı ilen bitiren, 1- enzimler hakkında teorik bilgi birikimi kazanır.
2 1208136 2: Enzim eksiklikleri veya bozuklukları nedeni ile ortaya çıkacak üreme kusurlarında pratik çözümler ve öneriler sunabilirler.
3 1211095 3: Enzimlerle ilgili lisans düzeyinde ders verebilecek bilgi birikimi kazanacaklardır.
4 1193222 4- enzime araştırmaları planlayıp yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 3
2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4
4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek