Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT657 Çiftlik Hayvanlarında Denetimli Yetiştirme Sistemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Farklı hayvansal üretim sistemleri ve bunlara yönelik unsurları anlatmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Sezen Ocak YETİŞGİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Global Livestock Production Systesm, Rome 2011. ISBN 978-92-5-107033-8

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dünaydaki hayvansal üretim sistemleri, yetiştirme stratejileri, üreme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye Hayvancılığı
2 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
3 Koyun Yetiştiriciliği
4 Keçi Yetiştiriciliği
5 Türkiye hayvansal üretim sistemleri
6 Türkiye İşletme Yapısı
7 Hayvansal Üretim sistemlerinin sınıflandırılması
8 Küresel Hayvansal üretim sınıflandırması
9 Tarımsal üretim ile hayvansal üretim etkileşimi
10 Üremenin kontrolü
11 Entansif Üretim Sistemleri
12 Ekstansif üretim sistemleri
13 Konar göçer Hayvancılık
14 Etkin Üretimde strateliler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327692 Türkiye Hayvansal üretim sistemleri
2 1327705 Üreme denetlenmesi ve yetiştirme sistemleri
3 1327711 Küçükbaş hayvan yetiştirme sistemleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4
2 5 4 4 4 4 5 3 5 5 5
3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek