Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT658 Yemlerin Sindirilebilirliğini Belirleme Metotları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere sindirilebilirlik kavramının, besin maddelerinin sindirilebilirğinin öneminin, besin maddelerinin sindirilme derecesinin belirlenmesinde kullanılan metotların kavratılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ali Vaiz GARİPOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ergün, A., Tuncer, Ş.D. 2001. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Özkan Matbaacılı Ltd. Şti. ANKARA. Aksoy, A., Karaoğlu, M., Macit, M. 2000. Hayvan Besleme. A.Ü. Z.f. Yayı. Ders Notu Yayın No: 230. Özen, N. 1995. Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması. A.Ü. Z.f. Yayı. Ders Notu yayın No.6 http://cdn.intechopen.com/pdfs/41118/InTech-Digestion_in_ruminants.pdf http://msucares.com/pubs/publications/p2503.pdf http://ars.usda.gov/sp2UserFiles/Place/36553000/pdf%27s/02_NIRSC_Mertens_Measuring%20Dig.pdf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Besin maddelerin sınıflandırılması, sindirilebilirlik kavramı, sindirilebilirlik derecesinin belirlenmesinin hayvan beslemed önemi, sindirilebilirlik dercesinin belirlenmesinde kullanılan metotlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel bilgi
2 Sindirilebilirlik kavramı ve önemi hakkında genel bilgiler
3 Rasyonlarda kullanılan farklı yem çeşitlerinin sindirilebilirliklerinin karşılaştırılması
4 Klasik sinidirm denemeleri
5 İn vitro Tiiley-Terry metodu
6 İn vitro Tiiley-Terry metodu
7 Enzim metodu
8 Enzim metodu
9 Naylon torba tekniği
10 ARA SINAV
11 Naylon torba tekniği
12 Sindirilebilirliğin karşılaştırılmasında kullanılan metotların karşılaştırılması
13 Sindirilebilirliğin karşılaştırılmasında kullanılan metotların karşılaştırılması
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1325942 Yemlerde sindirilebirlilik kavramını ve önemini öğrenir
2 1325938 Yemlerin sindirilebiliğinin belirlenmesinde kullanılan metotları öğrenir.
3 1325939 Yemlerdeki besin maddelerinin sindirilebilirliklerini hesaplayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2 3 2 1 1 1 1 2 1
2 4 4 3 3 3 1 1 1 1 2 1
3 4 4 2 3 2 1 1 1 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek