Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT660 Tavukçulukta Organik ve Alternatif Yetiştirme Sistemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Geleneksel üretim sistemlerine, özellikle de entansif üretime alternatif üretimler giderek yaygınlaşmaktadır. Yumurta ve etlik piliç üretiminde bu sistemlerini tanınması bu dersin ana amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Umut Sami YAMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tavukçuluk Bilimi Organik Tavuk Üretimi Free-Range Poultry Poultry Welfare

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yumurta tavukçuluğunda kafes ve yere alternatif uygulamalar, et tavukçuluğunda alternatif uygulamalar, bunların kuralları ile oganik üretim bu dersin kapsamı içerisindedir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Entansif üretim ile yarı entansif ve ekstansif üretimin tavukçuluk açısından tanımlanması
2 Yumurta tavukçuluğunda entansif üretime alternatif uygulamalar 1. Kafes sistemlerine alternatif uygulamalar
3 Yumurta tavukçuluğunda entansif üretime alternatif uygulamalar 2. Yer sistemlerine alternatif uygulamalar
4 Et tavukçuluğunda entansif üretime alternatif uygulamalar 1. Kafes sistemlerine alternatif uygulamalar
5 Et tavukçuluğunda entansif üretime alternatif uygulamalar 2. Yer sistemlerine alternatif uygulamalar
6 Alternatif uygulamalarda kullanılan üretim materyali farklılıkları
7 Serbest gezinmeli sistemler
8 Oganik üretim
9 Köy veya serbest tavukçuluk, bir üretim şeklimidir?
10 Ara sınavı
11 Alternatif üretim sistemlerine ait kurallar
12 AB yönetmelikleri
13 Ürün standartları
14 Uygulama örnekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1193258 Tavuk refahı ile ilgili bilgiler kavranır
2 1162254 Alternatif sistemlere ait kurallar öğrenilir
3 1168297 Organik üretimin avantaj ve dezavantajları ortaya konulur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3
2 4 5 4 4 5 3 3 5 4 4 4
3 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek