Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT663 Süt Sığırcılığında Verimliği Etkileyen Faktörler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Süt sığırcılığında verimlilik üzerine etkili olan faktörler ve bunların denetiminin anlatılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özhan, M., Tüzemen, N., Yanar, M., 2001. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No:134, ERZURUM. Şekerden, Ö., Özkütük, K., 1990. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Çukurova Üniv. Ziraat Fak.Yayınları No:122, ADANA. Kumlu, S., 1999. Damızlık ve Kasaplık Sığır Yetiştirme. ISBN: 975-96864-0-6, Sema Matbaacılık, Karanfil Sok. 18/18 Kızılay/ANKARA. Wattiaux, A.M., Howard, T.W., 1997. Dairy Essentials. Babcock Institute for International Dairy Research and Development. WI 53706, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Süt sığırcılığı işletmelerinde süt ve döl verimi bakımından optimum hedefler, Döl verim kriterlerinde etkinliği düşüren uygulamalar ve bunlara karşı alınabilecek önlemler, Süt sığırcılığında sağım sistemleri ve sağım yerinin optimum kullanımı, Sağım makinesi ve sağımcıların etkin kullanımı, Sütün miktar ve bileşimine etki eden faktörler ve denetimi, Sütte muhtemel bozulma nedenleri ve aşamaları, Doğum öncesi kayıplar, Tekrar eden kızgınlıklar ve kontrol edilme yolları, Gebelik, doğum ve vücut kondüsyonu arasındaki ilişkiler, Stres koşullarında döl ve süt veriminin arttırılması için alınabilecek önlemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Süt sığırcılığı işletmelerinde süt ve döl verimi bakımından optimum hedefler SIĞIR YETİŞTİRME (FEYZİ UĞUR).pdf
2 Döl verim kriterlerinde etkinliği düşüren uygulamalar ve bunlara karşı alınabilecek önlemler Süt Sığırcılığı Sürü Sağlığı ve Üreme Yönetimi.pdf
3 Süt sığırcılığında sağım sistemleri ve sağım yerinin optimum kullanımı sagim_teknikleri.pdf
4 Sağım makinesi ve sağımcıların etkin kullanımı SÜTÜN-OLUŞUMU-SON-.pdf
5 Sütün miktar ve bileşimine etki eden faktörler ve denetimi SÜTÜN-OLUŞUMU-SON-.pdf
6 Sütte muhtemel bozulma nedenleri ve aşamaları kaliteli çiğ süt üretimi.pptx
7 Doğum öncesi kayıplar Buzagi_Bakim_Beslenmesi.pdf
8 Tekrar eden kızgınlıklar ve kontrol edilme yolları S__t S______rc__l______nda D__l Verimi Kay__plar__n__n ____letme Gelirine Etkisi[#77411]-66108.pdf
9 Gebelik, doğum ve vücut kondüsyonu arasındaki ilişkiler Süt Sığırcılığı Sürü Sağlığı ve Üreme Yönetimi.pdf
10 Arasınav
11 Stres koşullarında döl ve süt veriminin arttırılması için alınabilecek önlemler SÜRÜ YÖNETİMİ.pdf
12 Sürü yenileme Buzagi_Bakim_Beslenmesi.pdf
13 Buzağı yetiştirmede son gelişmeler Buzagi_Bakim_Beslenmesi.pdf
14 Sürü sağlığı ve koruma tedbirleri Biyogüvenlik Seminer.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327461 Süt sığırcılığında verim üzerine etki eden faktörler ve bu faktörlerin denetimini öğretmek
2 1327460 Verimi arttırmak için genetik ve çevrenin etki paylarının bilinmesi ve denetimini öğretmek
3 1327462 Ülkesel ve bölgesel bazda süt sığırcılığına verilmesi gereken yönün değerlendirilmesini öğretmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5 3 5 4 4 4 5 3
2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3
3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek