Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT665 Arı Ürünleri Üretimi, İşlenme ve Muhafazası 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bal arısı (Apis mellifera L.) ürünlerinin üretim metotlarını inceleyerek üretilen ürünlerin uygun yöntemlerle işlenmesi ve pazarlanmaya hazır hale getirilmesi ve yine bu ürünlerin gerekli durumlarda uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve korunmasını öğrencilere benimsetmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bal Arısı (Apis mellifera L.) Yetiştiriciliği, Hastalıkları ve Ürünleri. 2017. ISBN: 978-605-84656-3-3. Bereket Akademi Yayınları. 419s. 2. Snodgrass, R. E., 1956. Anatomy of The Honey Bee. Ithaca, Cornell University Press. 3. Jones, R., 1999. Beekeeping As a Business. IBRA (International Bee research Association), UK. 70 pp. 4. Winston, M., L., 1987. The Biology of the Honey Bee. Harvard University Pres, London. 281 pp.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

ARI (Apis mellifera L.) ürünlerinin önemi, Arı Ürünlerinin Besleme Değerleri, Arı Ürünlerinin Ekonomiye Katkısı, BAŞLICA ARI ÜRÜNLERİ VE ÖZELLİKLERİ, Bal, Polen, Arı Sütü, Balmumu, Arı Zehiri, Arı Larvası, Ana Arı, Arı Ekmeği, Oğul Arı, ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ, Koloniden Ürün Üretim Dönemlerinin Tespiti, Ürünlerin Hasat Edilebilmelerinin Belirlenmesi, Ürünleri Uygun Yöntemlerle Hasat Edilmesi, ARI ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE AMBALAJLANAMASI, Ürünlerin İşleme Ortamı ve Özellikleri, Uygun İşleme Yöntemleri, Ambalajlamanın Amaç ve Özellikleri, ARI ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI, Muhafazanın Önemi, Ürün Bazında Muhafaza Koşulları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 0 20 1
6 Uygulama/Pratik 0 20 1
29 Bireysel Çalışma 0 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel tanım ve kavramlar
2 Bal arısı ürünlerine giriş
3 Bal arısı ürünlerinden bal üretimi ve yöntemleri
4 Üretim yöntemlerine göre ballar ve sınıflandırılmaları
5 Polen kaynakları ve üretimi
6 Polenin yapısı ve arı kolonisi için önemi
7 Arı sütü üretimi yöntemleri
8 Doolitle yöntemi, arı sütü üretimi açısında avantajları ve önemi
9 Propolis üretim teknikleri, kullanım alanları ve önemi
10 Arasınav
11 Balın işlenmesi, ambalajlanması ve pazarlanmaya hazır hale getirilmesi ve depolanması
12 Polenin işlenmesi, farklı formlarda pazara sunulmaya hazırlanma teknikleri ve muhafazası
13 Arı sütü muhafaza koşulları ve pazarlanması
14 Propolisin farklı formlarda işlenmesi, muhafazası ve pazarlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329961 Öğrenciler bal arısı ürünleri üretim tekniklerini öğrenir.
2 1329962 Üretilen ürünlerin işlenmesi, paketlenerek pazarlanmaya hazır hale getirilmesi konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahip olurlar.
3 1329963 Gerekli durumlarda ürünlerin hangi koşullarda ve nasıl depolanacağını öğrenir ve karşılaşacakları farklı durumlarda doğru karar verme becerisine sahip olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3
2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3
3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek