Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT671 Hayvansal Üretimde Risk Analizleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hayvansal ürünlerde gıda güvenliğinin bilimsel altyapısının bir an önce oluşturularak, hayvancılık sektörünün rekabetçi bir hale getirilmesi ve karlılığın artırılması için HACCP veya toplam kalite uygulamalarının öğretilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu durum artan güvenli gıda talebine cevap verebilmek amacıyla Ziraat, Gıda ve Veteriner Fakültelerinin hepsini yakından ilgilendirmektedir. Dolayısıyla “çiftlikten sofraya” gıda güvenliği hayvansal üretimin ve tüketimin her aşamasında tüm hayvancılık sektörü ilgililerinin eğitimi ile mümkün olabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr Ergin ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

HAACP ile ilgili kitap ve makaleler Maunsell B., Bolton D.J. 2004.Guidelines for Food Safety Management on Farms. Republic of Ireland© Teagasc - The National Food Centre 2004 ISBN 1 84170 375 3. Griffits, A. O., 2005.HACCP Works. ISBN: 1 904 544 363, 3 rd Edition. Wallace, C.A., 2005. Intermediate HACCP. ISBN: 1 904 544 41X.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

HACCP nedir, ne amaçla uygulanmaktadır, hayvansal üretimde ne sağlayacaktır, Sistemdeki ana tanımlar, HACCP ekibinin oluşturulması ve prensipleri, Kritik kontrol noktalarının(CCP) belirlenmesi, Hayvancılık işletmelerinde İş Akış Şeması Oluşturulması ve Uygulanması, Tehlike ve Kontrolü İle Risk Analizi. Hayvancılık işletmelerinde her CCP İçin Kritik Limitlerin Belirlenmesi ve İzlenmesi. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin ve Doğrulama Yöntemlerinin Oluşturulması. Hayvansal Üretimde Dökümantasyon, Hayvansal Üretimde (Sığırcılık, koyunculuk, tavukçuluk vb işletmelerde) HACCP Tekniklerinin Kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
28 Makale Kritik Etme 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 3 9 27
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
54 Ev Ödevi 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 HACCP nedir, ne amaçla uygulanmaktadır, hayvansal üretimde ne sağlayacaktır,
2 Sistemdeki ana tanımlar, HACCP ekibinin oluşturulması ve prensipleri,
3 Kritik kontrol noktalarının(CCP) belirlenmesi,
4 Kritik kontrol noktalarının(CCP) belirlenmesi,
5 Hayvancılık işletmelerinde İş Akış Şeması Oluşturulması ve Uygulanması,
6 Hayvancılık işletmelerinde İş Akış Şeması Oluşturulması ve Uygulanması,
7 Tehlike ve Kontrolü İle Risk Analizi.
8 Hayvancılık işletmelerinde her CCP İçin Kritik Limitlerin Belirlenmesi ve İzlenmesi.
9 VİZE
10 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin ve Doğrulama Yöntemlerinin Oluşturulması.
11 Hayvansal Üretimde Dökümantasyon,
12 Hayvansal Üretimde (tavukçuluk işletmelerde) HACCP Tekniklerinin Kullanımı.
13 Hayvansal Üretimde (Sığırcılık işletmelerde) HACCP Tekniklerinin Kullanımı.
14 Hayvansal Üretimde (koyunculuk işletmelerde) HACCP Tekniklerinin Kullanımı.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
121074 1196570 HACCP nedir, ne amaçla uygulanmaktadır, hayvansal üretimde ne sağlayacaktır, Sistemdeki ana tanımlar, HACCP ekibinin oluşturulması ve prensipleri, Kritik kontrol noktalarının(CCP) belirlenmesi, Hayvancılık işletmelerinde İş Akış Şeması uygulamasını bilir
121075 1177500 Hayvancılık işletmelerinde her CCP İçin Kritik Limitlerin Belirlenmesi ve İzlenmesi. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin ve Doğrulama Yöntemlerinin Oluşturulması. Hayvansal Üretimde Dökümantasyon, Hayvansal Üretimde (Sığırcılık, koyunculuk, tavukçuluk vb işletmelerde) HACCP Tekniklerinin Kullanımını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
121074 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2
121075 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek