Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT674 Regresyon ve Korelasyon Analizi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste, öğrencilere regresyon ve korelasyon analizlerini yapma ve orumlama becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan ÖNDER

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kleinbaum, D. G., Kupper, L. L., Muller, K. E., Nizam, A., 1998, Applied Regression Analysis and Other Multivariable Methods, 798, Duxbury Press, 511 Forest Lodge Road Pacific Grove, CA 93950 USA.

Dersin İçeriği

Regresyon ve korelasyonun tanımı ve amacı, basit doğrusal regresyon, doğrusal regresyon için parametre tahminleri, çoklu doğrusal regresyon, ikili lojistik regresyon, çoklu lojistik regresyon, Poison regresyon, regresyonlarda değişken seçimi, Probit regresyon, regresyon moellerinin karşılaştırılması, Pearson korelasyonu, Spearman sıra korelasyonu, Kendal's Tau korelasyonu, Kanonik korelasyon, regresyon ve korelasyon arasındaki ilişkiler incelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Regresyon nedir? Basit doğrusal regresyon basit doğrusal regresyon.ppt
2 Doğrusal regresyon için parametre tahminleri Regresyon 1.pdf
3 Çoklu doğrusal regresyon regresyon yöntemleri.pdf
4 İkili lojistik regresyon lojistik regresyon.pdf
5 Çoklu lojistik regresyon lojistik regresyon 2.pdf
6 Poisson ve Probit regresyon Poisson Regression.pdf
Probit regresyon.pdf
7 Regresyonlarda değişken seçimi LojistikRegresyonlardaDeikenSeimi.pdf
8 Regresyon modellirinin karşılaştırılması regresyon5-6.pdf
9 Korelasyon analizi korelasyon.pdf
10 Pearson korelasyonu Pearson Korelasyon Katsayısı.pdf
11 Spearman korelasyonu Spearman.pdf
12 Kendal’s Tau korelasyonu Kendall.pdf
13 Kanonik korelasyon kanonik.pdf
14 Regresyon ve korelasyon arasındaki ilişkiler korelasyon_regresyon.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308257 Regresyon ve Korelasonun anlamını ve kullanımım amacını bilir
2 1308258 Regresyon ve korelasyon analizini yapabilir ve sonuçlarını yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1
2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek