Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT682 Ruminantlarda Yem Sindirilebilirliği ve Enerji Formülasyonları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı enerji ve organik madde sindirilebilirliğinin belirlendiği metodları incelemek ve en güvenilir sonuçları veren metodları öğrencilere benimsetmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ünal KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enerjinin ve organik madde sindirilebilirliğinin (OMS) tanımı. Yemlerdeki enerji içeriğinin ve organik madde sindirilebilirliklerinin belirlenme metodları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 3 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 6 2 12
54 Ev Ödevi 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enerjinin ve organik madde sindirilebilirliğinin (OMS) tanımı
2 Toplam enerji, Sindirilebilir enerji
3 Metabolize edilebilir enerji, Net enerji (yaşama payı, besi ve laktasyon için net enerji)
4 Yemlerdeki Enerjinin Değerlendirilmesi ( Kalorimetrik yöntem, Regresyon yöntemi)
5 Yemlerin besin madde içeriğinden faydalanılarak enerji içeriğinin hesaplanması,
6 Yemlerin in vitro gaz üretim tekniği ile enerji içeriklerinin hesaplanması
7 Yemlerin in situ naylon torba tekniği ile enerji içeriklerinin hesaplanması
8 Yemlerin in vitro enzim tekniği metodlarıyla enerji içeriklerinin hesaplanması
9 Yemlerin OMS'nin belirlenme metodları (in vivo metodlar, in vitro metodlar).
10 Ara Sınav
11 Yemlerin enerji içeriklerinin ve OMS içeriklerinin belirlendiği metodların karşılaştırılması ve tartışılması
12 Yemlerim klasik sindirim denemesine göre OMS değerlerinin belirlenmesi
13 OMS değerlerinin belirlenmesi konusunda problemler ve çözümleri
14 Enerji değerlerinin belirlenmesi konusunda problemler ve çözümleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
85971 1171446 Öğrenciler yemlerin organik madde sindirilebilirliklerini ve enerji değerlerini hesaplayabilirler.
85972 1174560 Günümüzde karşılaşılan birçok formülasyon içerisinde en uygun formülasyonun hangisi olduğuna karar verebilirler.
85973 1191342 Deneyimleri sayesinde, kullanılan eşitliklerde sıklıkla karşılaşılan formülasyon hataları yapmazlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
85971 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4
85972 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4
85973 5 5 5 3 4 4 4 4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek