Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT695 Hayvan Davranışları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hayvan davranışlarını çevresel etkileşimlere göre tanımlamak ve davranış biçimlerini verim ve refah ekseninde değerlendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Savaş ATASEVER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Weber, E.A. and Krause,L.H., (Ed.) 2008. Animal Behaviour, New research. Nova Sciennce Publisher,, Inc. 2- Ruhela, A and Sinha,M., 2010. Recent trends in animal Behaviour,Oxford Book company, 3- Price,E.O., 202,Animal Domestication and Animal Behaviour. CABI Publishing

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Davranış, tanımı, davranış tanımında yaklaşımlar, davranış gelişimi, davranış genetiği, hayvandavranışı ve öğrenme, hayvanlarda öğrenilen davranışlar, hayvanlarda sosyal davranışlar, insan-hayvan ilişkilerinde ortaya çıkan davranış ve anlamları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
11 Soru-Yanıt 14 10 1
22 Proje Hazırlama 1 10 1
23 Proje Sunma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 0 0 0
20 Rapor Hazırlama 0 0 0
21 Rapor Sunma 0 0 0
22 Proje Hazırlama 0 0 0
23 Proje Sunma 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Davranış tanımı ve davranış biliminin tarihi gelişimi 3 Hayvan_Davranislari_ders_notlari.pdf
2 Davranış özellikleri, İnsan ve hayvan ilişkilerinde ortaya çıkan davranışlar 3 Hayvan_Davranislari_ders_notlari.pdf
3 Davranış genetiği, Evcilleştirmenin davranış özelliklerine etkisi 3 Hayvan_Davranislari_ders_notlari.pdf
4 Türlere göre davranış biçimleri, doğuştan gelen (içgüdüsel, genetik), öğrenilen davranış biçimleri 3 Davranış +.pdf
5 Hayvan davranışları ve öğrenme 3 Davranış +.pdf
6 Öğrenme ve gelişmeye ilişkin davranışlar 3 Davranış +.pdf
7 Hayvan davranışlarında tahmini mekanizmalar 3 Davranış 2.pdf
8 Hayvan sosyal davranışları 3 Davranış 2.pdf
9 Otlama ile ilgili davranışlar 3 Hayvan_Davranislari_ders_notlari.pdf
10 ara sınav 3 2008_49_2_36-42.pdf
11 Hastalıklarda ortaya çıkan davranışlar 3 641_648.pdf
12 Korunma ve savunmaya ilişkin davranışlar 3 Davranış-Refah ilişkisi.pdf
13 Hayvanlarda eş seçimi, üreme ve yavruların korunmasına ilişkin davranışlar 3 Davranış-Sunu-Öğrenme -Alışma - A.pptx
14 Davranış ve refah ilişkileri, Genel değerlendirme 3 storage/app/public/satasev/110425

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1190015 Hayvan davranışları konusunda bilgi sahibi olur.
2 1186417 Davranış ve hayvanın genel sağlık ve refahı konusunda fikir yürütebilir
3 1188433 Hayvan davranışı ve sağlığı bakımından düzenlemeler yapabilir.
4 1188714 Hayvan refahı bakımından düzenlemeler yapabilir
5 1158028 Verim ve davranış açısından gerekli düzenlemeleri yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5
2 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5
3 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5
4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5
5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek