Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT614 Arı Ekolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders yüksek lisans öğrencilerine bal arısının ekoloji ile olan ilişkisi ve çevrenin arı genotiplerinin oluşumundaki önemini ve coğrafik adaptasyonun verim üzerine etkisinin önemini tanıtır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet GÜLER

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kansu, İ., A., 1988. Böcek Çevre Bilim (Böcek Ekolojisi). Ankara Üniversitesi yayınları: 1045, Ders Kitabı: 302, Ankara. Ruttner, F., 1988. Geography and Taxonomy of Honeybees. Springer-Verlag, Berlin. 283 pp. Şişli, M., N., 1999. Çevre Bilim Ekoloji. Gazi Kitabevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bal arısı ve ekoloji, arının çevre istekleri, arı ırklarının coğrafik dağılımları, ısı düzenleme sistemleri, kışlama ve salkım davranışı, ırkların coğrafik adaptasyonları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ARI EKOLOJİSİ.pdf
2 Ekoloji ve Çevre Bilimleri ARI EKOLOJİSİ.pdf
3 Arı ve Çevre
4 Isı Değiştokuş Sistemleri
5 Fiziksel Çevre Şartları ARI EKOLOJİSİ.pdf
6 Arı Alt Türlerinin Coğrafik Oluşumları
7 Arının Çevreye Tepkisi
8 Enerji Kullanımı
9 Ekonomik Çevre ve Arı
10 Arasınav
11 Termal Stresin Verime Etkisi
12 Arının İklime Adaptasyonunun Belirlenmesi
13 Arı çevre ilişkileri
14 Balarısında ekolojik denge

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329872 Balarısı çevre ilişkilerini bilir
2 1329873 Bal arısı için optimum çevre koşullarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5
2 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek