Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EZOT615 Duck and Goose Production 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Su kanatlıları olarak bilinen Ördek ve Kaz yetiştiriciliğinin genel ilkeleri, ürünleri, dünya ve Türkiyedeki yaygınlığı ile diğer kanatlı üretimlerinden farklılıkları ortaya konulacaktır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ördek Yetiştiriciliği Kaz Yetiştiriciliği Duck Production Goose Production

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ördek ve kazların fizyolojik özellikleri, verimleri, kuluçka imkanları, üreme yetenekleri, ürünlerin tüketim şekilleri gibi konular ele alınacaktır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada ve Türkiyede ördek yetiştiriciliği
2 Dünyada ve Türkiyede kaz yetiştiriciliği
3 Ördek ırkları
4 Kaz ırkları
5 Ördeklerin fizyolojik ve morfolojik özeellikleri
6 Kazların fizyolojik ve morfolojik özellikleri
7 Ördek ve kaz kuluçkacılığı
8 Ördek ve kaz palazlarının büyütülmesi
9 Ördek ve kaz besisi
10 Ara sınavı
11 Damızlık ördeklerin bakımı
12 Damızlık kazların bakımı
13 Ördek ve kazlarda kesim ve karkas özellikleri
14 Et kalitesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327327 Ördek ve kazın diğer kanatlılardan farkını öğrenir.
2 1327328 kaz ve ördek üretim alanlarını öğrenir
3 1327329 ördek ve kaz ürünlerinin önemini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 3 4 3 3 3 1
2 4 4 5 5 5 3 4 3 3 3 1
3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek