Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EZOT621 Rumen Metabolism 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin rumende meydana gelen metabolizma olayları (protein, karbonhidrat, yağ vb.) kavramalarını sağlamak ve aynı zamanda bu ders kapsamında edindikleri bilgileri pratik besleme bilgileriyle ilişiklendirebilme yeteneğini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ünal KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özen, N. 1995. hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması. A.Ü.Z.F. Yay. Ders Notu:6. Ergün, A., Tuncer, Ş.D. 2001. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları. Özkan Matbaa. Litd. Şti. ANKARA. Cronje, P.B., 2004. Ruminant physiology. British Library, Londra.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Rumende besin maddelerinin metabolizması, abzorbsiyonu, sindirimi ve geçişleri; rumen ortamını etkileyen faktörler, rumen metabolizması ile ilgili bozujkluklar, rumen araştırmalarında kullanılan teknikler. Metabolism, absorption, digestion, and passage of nutrients in the rumen; factors affecting the environment of the rumen; ysfunctions related to rumen metabolism; techniques used in rumen research.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 4 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
54 Ev Ödevi 4 25 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel bilgi
2 Rumen anatomisi ve fizyolojisi hakkında genel bilgiler
3 Rumen ortamını etkileyen faktörler
4 Rumen mikrobiyolojisi hakkında genel bilgiler
5 Rumende protein metabolizması
6 Rumende protein metabolizması
7 Rumende karbonhidrat metabolizması
8 Rumende karbonhidrat metabolizması
9 Rumende yağ metabolizması
10 ARASINAV
11 Rumende yağ metabolizması
12 Rumende vitamin metabolizması
13 Rumen metabolizması ile ilgili hastalıklar
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
114156 1327287 Besin maddelerine (proteinler, karbonhidratlar, yağlar vb) ilişkin metabolik olayları kavrar.
114157 1327286 Rumen ortamını etkileyen faktörleri kavrar
114158 1327288 Bu derste edindiği bilgileri pratik hayvan besleme ile ilişkilendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
114156 5 5 4 3 3 3 3 2 2 4 4
114157 5 5 4 3 3 3 3 2 2 4 4
114158 5 5 5 3 4 3 3 2 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek