Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EZOT630 Broiler Production and Breeding 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tavuk eti üretiminde kullanılan ebeveynlerin ıslah sistemi ile ticari hibritlerin özelliklerinin ve yetiştirme sistemlerinin anlaşılması, tavuk eti üretim organizasyonu

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Musa SARICA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tavukçuluk Bilimi (2018) Broiler Breeder Production (2002) Poultry Production (1997) Etçi damızlık ebeveyn ve hibritlere ait katalog bilgileri (2018)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Etçi saf ırklar ve özellikleri, ett tipi tavuk ıslahının yapısı ve uygulamaları, ticari et tipi tavuk ıslah işletmelerinin organizasyonu, et tipi ebeveynlerin dağıtım kanalları, kuluçkacılık, etçi hibritlerin özellikleri, damızlık ve ticari etlik piliç yetiştirme tekniği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
5 Derse Katılım 14 20 1
6 Uygulama/Pratik 4 20 1
17 Alan Çalışması 4 20 1
24 Seminer 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
28 Makale Kritik Etme 5 4 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Et tipi tavuk ırkları Broiler Breeder-Leeson and Summers, 2000.pdf
2 Islah işletmeleri, hatlar, ebeveynlerin elde edilme sistemi Handbook of Poultry Science and Technology Primer Processing.pdf
3 Islah işletmelerinde üretilen ebeveynlerin çoğaltılması ve dağıtım kanalları RossPSHandbook2013-TR.pdf
4 Damızlık etçi tavukların yetiştirilme tekniği-1 Broiler Breeder-Leeson and Summers, 2000.pdf
5 Damızlık etçi tavukların yetiştirilme tekniği-2 storage/app/public/msarica/125710
6 Damızlık etçi tavukların yetiştirilme tekniği-3
7 Et tipi damızlıklarda Kuluçkacılık
8 Etlik piliç yetiştirme tekniği-1
9 Etlik piliç yetiştirme tekniği-2
10 Ara sınavı
11 Ticari uygulamaların görülmesi-1
12 Ticari uygulamaların görülmesi-2
13 Uygulama kuluçka
14 Uygulama etlik piliç kesimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327322 Et tipi avuk ırkları, hatlar ve ıslah edilmiş ebeveynleri tanır
2 1327323 Etçi damızlık ve hibritlerin yetiştirme tekniklerini öğrenir
3 1327324 Islah uygulamalarını teorik ve pratik anlamda öğrenir, dağıtım kanalları ile kuluçka uygulamalarını görür

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4
2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4
3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek