Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT697 Kümes Hayvanları Anatomisi ve Fizyolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tavuk öncelikli olmak üzere, ticari olarak üretimi yapılan hindi, kaz, ördek ve bıldırcın gibi kümes hayvanlarına ait temel anatomi ve fizyoloji bilgisinin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Umut Sami YAMAK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tavukçuluk Bilimi, Avian anatomy

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kanatlı hayvan anatomisi, dış ve iç organlar, üreme sistemi, boşaltım sistemi, solunum sistemi, sinir sistemi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 40 1
2 Final Sınavı 1 80 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 1 1 1
22 Proje Hazırlama 10 2 20
23 Proje Sunma 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 20 2 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 25
52 Quiz için Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kümes hayvanları anatomisi
2 Tüyler ve görevleri
3 solunum sistemi
4 sinir sistemi
5 sindirim sistemi
6 dolaşım sistemi
7 Boşaltım sistemi
8 üreme sistemi
9 Kümes hayvanlarında üremenin kontrolü
10 arasınav
11 embriyo gelişimi
12 makale tartışma
13 makale tartışma
14 ödev sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1306373 Kanatlı hayvanlar ile ilgili temel anatomi ve fizyoloji bilgisine sahip olur.
2 1306377 Kanatlı hayvan vücüdundaki sistemleri öğrenir
3 1306378 Kanatlı hayvanlar ile memeli hayvanlar arasındaki farklılıkları öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 5 3 5 3 4 4 4 4
2 4 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4
3 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek