Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT607 Tavuk Ürünlerinde Kalite ve Kontrol Standartları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tavuk eti yumurtada kalite özellikleri ile tavukçuluktaki standartların tanınması sağlanacaktır. Özellikle genetik materyalden ekipmanlara kadar standartların kullanım alanı ele alınacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Musa Sarıca

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tavukçuluk Standartları (Altan, A) Türk Standartları Enstitüsü AB Standartları ABD standartları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste yumurta kalitesi, et kalitesi gibi özelliklerin ortaya konulmasındaki standartlar ile diğer alanlardaki standartların yaygınlığı, kapsamları, yönetmeliklere girme düzeyleri AB ve ABD'deki uygulamalar değerlendirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 6 4 24
20 Rapor Hazırlama 1 12 12
21 Rapor Sunma 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tavuk ürünlerinde kalite kavramı
2 Yumurta kalitesi ve belirleme yöntemleri
3 Et kalitesi ve belirleme yöntemleri
4 Tavukçulukta standartlar
5 Tavuk eti standartları
6 Yumurta standartları
7 Kanatlı hayvanlarla ilgili çağlara göre standartlar
8 Kuluçkahane standartları
9 Kesimhane standartları
10 Ara sınavı
11 Kümes standartları
12 Kafes standartları
13 Diğer ekipmanlarla ilgili standartlar
14 AB ve ABD'de ilgili standartlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1315148 Kanatlı ürünlerinin standartlarını öğrenir
2 1315149 Türkiye 'de uygulanan kanatlı standartlarını öğrenir.
3 1315150 AB'de uygulanan kanatlı standartlarını öğrenir
4 1315151 Yumurta kalite analizini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek