Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT608 Kanatlılarda Sindirim Fizyolojisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Verimlerinden yararlanılan yumurta tavuğu, etlik piliç, hindi, bıldırcın, sülün, keklik gibi kanatlı hayvanlarda besin maddelerinin sindirim fizyolojilerini tanıtmak ve anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Güray ERENER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kanatlı Hayvan Besleme ile ilgili her türlü bilimsel kitap, dergi, makale vb yayınlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kanatlı hayvanlarda sindirim sistemi anatomisi ile su, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, minerallerin ve diğer besin maddelerinin sindirimi hakkındaki bilgileri içerir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Kanatlılarda sindirim sistemi anatomisi (Yumurta tavuğu, Etlik Piliç, Bıldırcın, Hindi)
3 Kanatlılarda sindirim sistemi anatomisi (Kaz, Ördek, Deve Kuşu, Sülün, Keklik)
4 Proteinlerin sindirim ve fizyolojisi
5 Karbonhidrat sindirim ve fizyolojisi
6 Yağların sindirim ve fizyolojisi
7 Vitaminlerin sindirim ve fizyolojisi
8 Minerallerin sindirim ve fizyolojisi
9 Ara sınav
10 Sindirim sistemi fizyolojisi bakımından hayvanlar arasındaki farklılıklar
11 Kanatlı beslemede sindirimi artırmak için kullanılan yem katkı maddeleri
12 Makale sunum ve tartışma
13 Makale sunum ve tartışma
14 Makale sunum ve tartışma
15 Makale sunum ve tartışma
16 Yarıyıl sonu sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278727 Kanatlı hayvanlarda sindirim sistemi anatomisini bilir
2 1278728 Kanatlı hayvanlarda besin maddelerinin sindirimini bilir
3 1278729 Kanatlı hayvanlarda besin maddelerinin fizyolojilerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 1 2 1 2 4 4 3 2 1
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek