Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT611 Hayvan Beslemede Su ve Su Metabolizması 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Lisansüstü öğrencilerinin hayvan besleme alanında önemli konular ve hayvanların etkin beslenmesi acısından mutlak sağlanması gereken su konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamak; bu alanda çalışmalar yapacaklar için konu hakkındaki literatürü incelemek ve bu konuda çalışma konuları belirlemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Aydın ALTOP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dersin içeriği ile ilgili literatür incelenmelidir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayvan Besleme Biyokimyası, Ruminantların Beslenmesi, Kanatlıların Beslenmesi Besleme Fizyolojisi ve Metabolizma

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, su kimyası, su kaynakları - içme suyu, -yem ile alınan su, -metabolik su, syun atılma yolları -deri, solunum, idrar, ürünler (yumurta, sperma, süt vb.), su metabolizması, suyun fonksiyonları, hayvanları su ihtiyacı -sığırlar, koyunlar, mandalar, kanatlılar vb. değerlendirme, literatür taraması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 20 1
28 Makale Kritik Etme 3 8 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
28 Makale Kritik Etme 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 42 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 62 62

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, su kimyası
2 Su kaynakları - içme suyu, -yem ile alınan su, -metabolik su
3 Suyun atılma yolları -deri, solunum, idrar, ürünler (yumurta, sperma, süt vb.)
4 Su metabolizması
5 Suyun fonksiyonları
6 Hayvanları su ihtiyacı
7 Sığırlar
8 Koyunlar
9 Keçiler
10 Ara Sınav
11 Mandalar
12 Kanatlı Hayvanlar
13 Su eksikliğinde görülen arazlar
14 Literatür taraması
15 Taranan literatürlerin değerlendirilmesi
16 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278731 Lisansüstü öğrencilerinin hayvan besleme alanında önemli konular arasında olan ve hayvanların etkin beslenmesi acısından mutlak sağlanması gereken su konusunda daha ayrıntılı bilgi edinilmesi
2 1278730 Öğrenciler hayvan besleme açısından su ve su metabolizmasının önemi hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 1 2 3 3 3 2 2 3 2
2 4 4 3 2 3 3 3 2 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek