Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT616 Protein Değerlendirme Sistemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yem değerlendirme sistemleri içerisinde hem fizyolojik önemi, hem de birim maliyeti bakımından önemi yüksek olan besin maddesi bakımından yemlerin nasıl değerlendirileceği konusunda lisans üstü öğrencilerin bilgi birikiminin arttırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuh OCAK

Ön Koşul Dersleri

Hayvan beslenmesinin biyokimyası

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayvan beslemede protein ve amino asitler Hayvan besleme biyokimyası, hayvan besleme fizyolojisi ve metabolizması

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Besin maddeleri, Proteinin tanımı, isimlendirilmesi ve kimyasal yapısı, amino asit, peptit ve poli peptitler, Protein kaynakları, Bitkisel proteinler, hayvansal proteinler, Değerlendirme sistemleri (eski metotlar ve yeni metot, PER değeri, Nitrojen dengesi, Amino asit indeksi, PDCAAS metodu, Yumurta değeri indeksi Biyolojik değer

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 20 1
28 Makale Kritik Etme 5 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
28 Makale Kritik Etme 2 14 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 42 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 62 62

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Besin maddeleri,
2 Proteinin tanımı, isimlendirilmesi ve kimyasal yapısı,
3 Amino asit, peptit ve poli peptitler,
4 Protein kaynakları,
5 Bitkisel proteinler, hayvansal proteinler,
6 Değerlendirme sistemleri (eski metotlar ve yeni metot)
7 PER değeri,
8 Nitrojen dengesi,
9 Arasınav
10 Amino asit indeksi,
11 PDCAAS metodu,
12 Yumurta değeri indeksi
13 Biyolojik değer
14 Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1323124 Besin maddeleri konusunda lisans üstü öğrencileri bilgilendirmek
2 1323123 Protein yapısı ve amino asitler konusunun ayrıntılarının irdelenebilmesi
3 1323125 Protein değerlendirme sistemlerinin ayrıcalığı konusunda yetkilendirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 1
3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek