Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT617 Hayvan Islahının Genetik ve Teorik Esasları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Hayvan ıslahında kullanılan parametre tahminleri ile değişik türlerde uygulanacak ıslah yöntemlerini ortaya koymak, güncel teknolojilerden nasıl yararlanılacağını anlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. mehmet Akif ÇAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayvan Islahı (Düzgüneş ve ark.,2003) Hayvan Islahı (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi) Hayvan Islahı (Kumlu, S) Animal Breeding

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste hayvan ıslahında kullanılan temel parametreler, tekrarlanma derecesi, kalıtım derecesi, genetik korelasyonlar, akrabalık derecesi, gerçek verim kabiliyeti ile damızlık değeri hesaplamaları, İndeks seleksiyona ait uygulamalar, biyoteknolojik yöntemlerin ıslah uygulamalarında kullanılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 14 14 1
20 Rapor Hazırlama 2 6 1
21 Rapor Sunma 0 0 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 0 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Populasyonlara ait temel parametreler, istatistikler ve anlamları 2 (teorik anlatım) 2 (pratik hesaplamalar) Breeding bolum 1-10.docx
2 Tekrarlanma derecesi ve hesaplanması 2 2 Breeding bolum 1-10.docx
3 Kalıtım derecesi tahmin yöntemleri-1 2 2 BÖLÜM 11.docx
4 Kalıtım derecesi tahmin yöntemleri-2 2 2
5 Akrabalık derecesi 2 2
6 Gerçek verim kabiliyeti 2 2
7 Damızlık değeri 2 2
8 Indeks seleksiyon 2 2
9 BLUP yönteminden yararlanma 2 2
10 Ara sınavı 2 2
11 Genetik korelasyonlar 2 2
12 Biyoteknoloji ve hayvan ıslahı-1 2 2
13 Biyoteknoloji ve hayvan ıslahı-2 2 2
14 Uygulama-1 Uygulama-2 2 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286033 Hayvan ıslahının temelleri hakkında teorik ve pratik donanım kazanır.
2 1286034 Bir hayvancılık işletmesinde iş planı, üretime katılan hayvan tür veya ırkı ile ekonomik verim dengesini optimal ve rantabıl olarak gerçekleştirebilir.
3 1286035 Kendi alanında danışmanlık hizmeti verebilir.
4 1286036 Kamuda uzman bilir kişi olarak görev alabilir.
5 1286032 hayvan ıslahı konularında ders verebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5 3 2 4 4 4 3 5
2 3 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4
3 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4
4 5 4 4 3 5 3 3 5 3 4 4
5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek