Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT618 Hayvancılık Artıklarının Değerlendirilmesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü işletmelerdeki canlı hayvanlardan ortaya çıkan atıklar yada bu hayvanların kesiminden sonra oluşan atıkların ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan değerlendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Aydın ALTOP

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yemler Bilgisi ve Teknolojisi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Hayvancılıkta ortaya çıkan yan yada atık ürünlerin tanımı. Hayvansal yan ürün, atık miktarları ve değerlendirme biçimleri. Hayvancılık yapan üreticilerin atık yönetimi bilinci. Atıkların ve/veya yan ürünlerin değerlendirilmesinin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan önemi. Hayvan beslemede kullanılma düzeyleri. Hayvancılık artıklarının taşıdığı potansiyel riskler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvancılıkta ortaya çıkan yan yada atık ürünler hakkında bilgiler
2 Hayvansal yan ürün, atık miktarları ve değerlendirme biçimleri
3 Hayvancılık yapan üreticilerin atık yönetimi bilinci.
4 Atıkların ve/veya yan ürünlerin değerlendirilmesinin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan önemi.
5 Hayvan beslemede kullanılma düzeyleri.
6 Hayvancılık artıklarının taşıdığı potansiyel riskler.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1327370 Hayvancılıkta ortaya çıkan yan yada atık ürünleri tanır
2 1327371 Atıkların ve/veya yan ürünlerin hayvan besleme açısından ekonomik, sosyal ve çevresel önemini bilir
3 1327372 Hayvancılık artıklarının taşıdığı potansiyel risklerin ortadan kaldırılmasında alternatif çözümler geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
3 3 3 2 5 2 2 4 4 5 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek