Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT622 Ana Arı Yetiştirme Tekniği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere, bal arısı (Apis mellifera L.)’nda ana arının önemi, ekonomik ömrü ve değeri, ticari ana arı yetiştiriciliği, erkek arının önemi ve yetiştiriciliği, DOOLİTLE yöntemi ile ana arı yetiştirme, başlatıcı, bitirici ve çiftleştirme kolonilerinin özellikleri ve hazırlanışları, larva transferi, çiftleştirme oranı, ana arı kalite kriterleri, ana arı kalitesini etkileyen unsurlar, ana arının ticari yönden değerlendirilmesi ve koloniye başarılı ana arı kazandırma becerisini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R E Page and H H Laidlaw, Queen Rearing and Breeding. Wicwas Press, 224pp, 1997. Frederic Ruttner, Breeding Techniques and Selection for Breeding of The Honeybee. The British Isles Bee Breeders Association. Verlag Munich 152pp, 1988.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ana Arının Kolonideki Görevi ve Koloni Verimliliğindeki Önemi Koloninin Doğal Koşullarda Ana Arı Yetiştirmesi ve damızlık seçimi Ana Arı Üretiminde Erkek Arıların Önemi ve Yetiştiriciliği Ana Arı Yetiştirme Yöntemleri Ticari Ana Arı Yetiştiriciliği, DOOLITLE Yöntemi ve Ana Arı Yetiştiriciliği Başlatıcı Kolonisi Hazırlama Ana Arı Hücresi Hazırlama, Larva Transferi Çiftleştirme Kolonisi Hazırlama Besleme Kolonilerinin Hazırlanması Çiftleşmenin Kontrolü Ana Arı Kalite Kriterleri ve Belirleme Yöntemleri Ana Arının Ticari Yönden Değerlendirilmesi Koloniye Ana Arı Kazandırma Yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ana Arının Kolonideki Görevi ve Koloni Verimliliğindeki Önemi
2 Koloninin Doğal Koşullarda Ana Arı Yetiştirmesi ve damızlık seçimi
3 Ana Arı Üretiminde Erkek Arıların Önemi ve Yetiştiriciliği
4 Ana Arı Yetiştirme Yöntemleri
5 Ticari Ana Arı Yetiştiriciliği, DOOLITLE Yöntemi ve Ana Arı Yetiştiriciliği
6 Başlatıcı Kolonisi Hazırlama
7 Ana Arı Hücresi Hazırlama, Larva Transferi
8 Besleme Kolonilerinin Hazırlanması
9 Çiftleştirme Kolonisi Hazırlama
10 arasınav
11 Çiftleşmenin Kontrolü
12 Ana Arı Kalite Kriterleri ve Belirleme Yöntemleri
13 Ana Arının Ticari Yönden Değerlendirilmesi
14 Koloniye Ana Arı Kazandırma Yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329794 Ana arıyı biyolojik, morfolojik, üreme ve arı kolonileri için önemini bilir.
2 1329795 Ana arı üretim işletmesi ve yetiştiriciliği konularında karşılaştığı sorunları yorumlayıp üstesinden geleme becerisine sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4
2 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek