Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT623 Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği ve Islahı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yumurtacı tavuklarda ıslah, damızlık ve üretim sistemlerinin yapısı ile bu birimlerdeki hayvanların yetiştirme kriterlerinin öğrenilmesi, yumurtacı tavuk ıslahının teorik ve pratikteki uygulamalar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Musa SARICA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tavukçuluk Bilimi (M.Türkoğlu, M.Sarıca, 2018) Poultry Production (1997) Laying Hens A Practical Guide for Layer Focused Management (2012) Yumurtacı Ebeveyn ve Hibrit Yetiştirme katalogları (2018)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yumurta tavukçuluğunun durumu ve yapısı, Yumurtacı ırklar, hatlar, ıslah yapılan sürüler ve ticari ebeveynler, Yumurtacı damızlık büyütme tekniği, ebeveyn üretim ve dağıtımı, ıslah organizasyon yapısı, yumurtacı üretim işletmeleri, yumurtacı civciv, piliç ve tavukların yetiştirme teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 2 1
5 Derse Katılım 14 42 1
6 Uygulama/Pratik 4 10 1
17 Alan Çalışması 2 10 1
28 Makale Kritik Etme 4 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 16 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
28 Makale Kritik Etme 4 4 16
29 Bireysel Çalışma 5 15 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yumurtacı saf ırklar ve önemleri
2 Yumurta tavuğu ıslahında uygulanan yöntemler ve ıslah işletmeleri
3 Yumurtacı ebeveynlerin özellikleri ve dağıtım kanalları
4 Yumurtacı hibritlerin özellikleri ve dağıtım kanalları
5 Damızlık yumurtacı tavukların yetiştirilme tekniği ve kuluçka
6 Beyaz yumurtacı hibritlerin yetiştirme tekniği
7 Kahverengi yumurtacı hibriterin yetiştirme tekniği
8 Yumurta üretiminde yaşanan sorunlar ve ıslah uygulamalarına yansıması
9 Yumurta kalitesinin sürdürülmesi
10 Ara sınavı
11 Yumurtacı işletmelerin yürütülmesi (Uygulama)
12 Kuluçkacılık (Uygulama)
13 Civciv ve piliçlerde uygulanan işlemler (Uygulama)
14 Sunumlar ve makale değerlendirmeleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285626 Yumurtacı tavukların ıslah yöntemlerini öğenir, bu amaçla saf ırklardan yararlanmanın ve bunları korumanın gereklerini kavrar
2 1285628 Damızlık ve yumurta üretim materyalinin yetiştirme tekniklerini öğrenir
3 1285629 Alanda Türkçe ve İngilizce araştırmalar yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4
2 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4
3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek