Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT628 Ruminant Beslemede Yeni Gelişmeler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Ruminat (geviş getiren hayvanların beslemesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuh OCAK

Ön Koşul Dersleri

Hayvan Besleme İlkeleri Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rason hazırlama (Atatürk Üniversitesi) Hayvan Beslem (Atatürk Üniversitesi) Besicilik (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Beslenmesi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Ruminatların Beslenmesi(Çukurova Üniversitesi) Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesi(Atatürk Üniversitesi) Et ve Süt Sığırların Beslenmesi(Akdeniz Üniversitesi) Koyun ve Keçilerin Beslenmesi(Akdeniz Üniversitesi)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Rumen ve Rumen mikroorganizmaları Besin maddeleri ve Hayvanların gereksinimlerini etkileyen faktörler Ruminat (Geviş getiren)hayvanların beslenmesinin temel ilkeleri Et ve Süt Sığırlarının Besin Madde Gereksinimleri, Koyun ve Keçilerin Besin Madde Gereksinimleri Süt Sığırlarının Üretim Döngüsü ve beslenmesi Süt ırkı Buzağı, Dana, Düve, Gebe Düve, Tosun ve Boğaların beslemesi Yemleme sistemleri ve Sığırlarda İstekli yem tüketimi Et Sığırlarının Üretim Döngüsü Beslenmesi Et ırkı Buzağı, Dana, Düve, Gebe Düve, Tosun ve Boğaların beslemesi Küçükbaş (Koyun ve Keçi) Hayvanların Beslenmesi Koyunların Üretim Döngüsü ve Beslemesi Keçilerin Üretim Döngüsü ve Beslemesi Kuzu, Şişek, Toklu, Koç ile Oğlak, Çebiş ve Tekelerin Beslenmesi, Bu hayvanların Besisi Mandaların beslenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rumen ve Rumen mikroorganizmaları
2 Besin maddeleri ve Hayvanların gereksinimlerini etkileyen faktörler Ruminat (Geviş getiren)hayvanların beslenmesinin temel ilkeleri
3 Et ve Süt Sığırlarının Besin Madde Gereksinimleri, Koyun ve Keçilerin Besin Madde Gereksinimleri
4 Süt Sığırlarının Üretim Döngüsü ve beslenmesi
5 Süt ırkı Buzağı, Dana, Düve, Gebe Düve, Tosun ve Boğaların beslemesi
6 Et Sığırlarının Üretim Döngüsü Beslenmesi
7 Et ırkı Buzağı, Dana, Düve, Gebe Düve, Tosun ve Boğaların beslemesi
8 Küçükbaş (Koyun ve Keçi) Hayvanların Beslenmesi
9 Koyunların Üretim Döngüsü ve Beslemesi
10 Ara Sınav
11 Keçilerin Üretim Döngüsü ve Beslemesi
12 Kuzu, Şişek, Toklu, Koç ile Oğlak, Çebiş ve Tekelerin Beslenmesi, Bu hayvanların Besisi
13 Mandaların beslenmesi
14 Yemleme sistemleri ve ruminantlarda İstekli yem tüketimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1325162 Yem ve Yem Teknolojisi konusunda lisansüstü öğrencilerin bilgi düzeylerini geliştirme
2 1325163 Kaba Yemlere Uygulanan Teknolojik Yenilikler konusunda lisansüstü öğrencilerin bilgi düzeylerini geliştirme
3 1325164 Mineraller, Vitaminler ve Amino Asitler konusunda lisansüstü öğrencilerin bilgi düzeylerini geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek