Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT629 Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Yolları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Zootekni Bölümünde Doktora yapmak için kayıt yaptıran öğrenciler için zorunlu derstir. Bu derste Türkiye'de hayvansal ürün üretimine dönük uygulamalar, politikalar, geleceğe dönük öneriler ve genel sorunlar tartışılmaktadır. Öğrencilerin seçtikleri alanla ilgili konularda hazırlık yapmaları, yaptıkları hazırlıkları sunmaları ve karşılıklı tartışmaya dayalı olarak ilgili alan hakkında tüm yönler değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Dersin sonunda öğrencinin tarım politikaları içerisinde hayvancılığın yeri ve uygulamaları, mevzuatta ortaya çıkan değişiklikler ve hayvansal üretime etkileri, destekleme, kredi, fiyat, ithalat, ihracat, mera kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler hakkında genel kültür sahibi olması sağlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Musa SARICA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Derste FAO, TÜİK ve AB istatistikleri, Bilimsel Dergi ve Dökümanlar İlgili Kitaplar ve Raporlar, Kalkınma Planları Kanun ve Mevzuatla ilgili dökümanlar kullanılmaktadır

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste hayvansal üretim kaynakları ile başlanmakta, Türkiye'nin Dünya ve AB içerisindeki yeri ortaya koyulmaktadır. Yıllar itibarıyla ortaya çıkan olumlu ve olumsuz değişiklikler değerlendirilmektedir. Kırmızı et üretimi, kanatlı eti üretimi, süt üretimi, yumurta üretimi, bal üretimi, yün üretimi, kaba yem ve kesif yem üretimi ile bunlarda görülen sorunlar ve çözüm önerileri dersin ana içeriğini oluşturmaktadır. Diğer yandan doğrudan hayvansal üretime etkili olan kanun, yönetmelik ve yönergelerle dolaylı etkisi olan kanun, yönetmelik ve yönergeler değerlendirilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
5 Derse Katılım 14 20 1
11 Soru-Yanıt 10 10 1
24 Seminer 20 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’nin hayvan varlığındaki değişimler ve nedenleri
2 Kırmızı et üretimi ve sorunları
3 Kanatlı eti üretimi ve sorunları
4 Süt üretimi ve sorunları
5 Yumurta üretimi ve sorunları
6 Bal üretimi ve sorunları
7 Mer’a ve mer’adan yararlanma ile ilgili sorunlar
8 Kaba yem üretimi ile ilgili sorunlar
9 Kesif yem ve yem sanayii ile ilgili sorunlar
10 Ara Sınav
11 Yem hammaddeleri ile ilgili sorunlar
12 Hayvan sağlığı ile ilgili sorunlar
13 AB Mevzuatı düzenlemeleri (Hayvan refahı, Üretim standartları, Çevre vb, Üretim sistemleri) ve hayvansal üretime etkileri
14 Seminer Sunumları ve genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285630 Öğrenci seçtiği alanla ilgili politikalar öğrenir, genel sorunları hatırlar ve yenilenme imkanı bulur
2 1285631 Alanı dışındaki konularla ilgili yeni bilgiler edinir, eski bilgileriyle karşılaştırır
3 1285632 Kendi alanıyla ilgili bazı verileri derler, güncel bilgiler üretir
4 1285633 Hayvansal üretimde dünya, AB ülkeleri ve diğer bölgeler arasında karşılaştırma yapar, Türkiyenin eksiklerini, avantajlarını, fırsatlarını ve risklerini değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5
2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4
3 3 4 5 4 4 3 3 4 3 5 4
4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek