Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT631 Sığırlarda Et Üretim Tekn. 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sığır eti üretiminin genel özellikleri ve besi metotlarının anlatılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özhan, M., Tüzemen, N., Yanar, M., 2001. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No:134, ERZURUM. Arpacık, R., 1997. Entansif Sığır Besiciliği. Ankara Üniv. Veteriner Fak. ISBN 975-95817-1-X, ANKARA. Şekerden, Ö., Özkütük, K., 1995. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Et Sığırcılığı ve Sığır Besiciliği. Ondokuz Mayıs Üniv. Yayınları No:91, SAMSUN.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Et sığırcılığı ve sığır eti üretim teknikleri, et üretimine etkili olan faktörler, et üretiminde optimum hedefler, et üretiminde verimliliği arttırma yolları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada ve Türkiye’de sığır eti üretim durumu ve gelişmeler
2 Sığır eti üretim kaynakları ve bölgelere göre durumu
3 Et üretiminde bazı temel ilkeler
4 Sığır eti üretim yöntemleri
5 Et sığırcılığında entegre sistemler ve gelişmeler
6 Ticari et üretimi için yetiştirme sistemleri
7 Et sığırı işletme tipleri ve et üretim masrafları
8 Besi metotları
9 Besi zamanı ve mevsimi, ülkemizde besi zamanının bölgelere göre değişimi
10 Arasınav
11 Yemden yararlanma ve canlı ağırlık artışı üzerine etkili olan faktörler
12 Besi tesisi ve barınaklar
13 Besicilikte karşılaşılan sorunlar ve giderilme yolları.
14 Besicilikte ekonomik veriler ve maliyet unsurları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1178580 Sığır eti üretim metotları ve etkinliklerini belirlemek
2 1200134 Ülkesel ve bölgesel optimum hedefler ve bu hedeflere ulaşma yollarını ortaya koymak
3 1218008 Verimliliği arttırmada yöntemler belirlemek ve geliştirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 4 5 4 5 3 5 4 3
2 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 3
3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek