Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT632 Ot Kurutma 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı kuru otların ruminantların beslenmesindeki önemleri ve yeşil otların besin değerlerini kaybetmeden kurutulmasında dikkat edilmesi gerekli kurallar ve ot kurutmada kullanılan yöntemleri öğrenmelerinin sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ali Vaiz GARİPOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kutlu, H.R., Çelik, B. Yemler Bilgisi ve Yem teknolojisi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:266, Ders Kitapları Yayın No: A-86. Bülbül, H. Yemlerde Kalite Kontrolü ve Olumsuzlukları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Konya İl Kontrol Laboratuvar Müd. Yay. KONYA http://www.fao.org/docrep/005/X7660E/x7660e06.htm http://bioengr.ag.utk.edu/Extension/ExtPubs/PB1255.pdf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünya ve Tütkiye'de kaba yem üretimiyle ilgili genel bilgiler, kaba yem muhafazasında kullanılan yöntemler hakkında genel bilgiler, yeşil otların muhafazasında kurutma yönteminin diğer muhafaza yöntemleriyle (silaj) karşılaştırılması, ot kurutmada kullanılan yöntemler, otların kurutulmasında dikkate alınması gereken önlemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 5 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 50 50
54 Ev Ödevi 5 20 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Bilgiler
2 Türkiye ve Dünya'da kaba yem üretimi
3 Kaba yemlerin ruminantların beslenmesindeki yeri ve önemi
4 Yeşil otların kurutulmasında gözönüne laınması gereken kurallar
5 Yeşil otların kurutulmasında gözönüne laınması gereken kurallar
6 Ot kurutma metotları hakkında genel bilgi
7 Yerde kurutma metodu
8 Sehpada kurutma metotları
9 Ambarda kurutma
10 ARA SINAV
11 Sıcak havayla kurutma
12 Otların kurutulması esnasında meydana gelen besin madde kayıpları
13 Otların kurutulması esnasında meydana gelen besin madde kayıpları
14 Türkiye ve Dünya'da yeşil otların kurutulmasında kullanılan metotların değerlendirilmesi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1135309 Türkiye ve Dünya'da kaba yem üretimi hakkında genel bilgileri öğrenir.
2 1122795 Yeşil yemlerin ruminantların beslenmesindeki önemini ve yerini kavrar.
3 1127203 Yeşil otların kurutulmasında uygulanan yöntemleri öğrenir
4 1130403 Otların kurutulması aşamasında besin madde değerinin kaybını önleyecek tedbirleri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1
2 3 2 3 2 2 1 1 1 1 3 1
3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1
4 3 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek