Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT637 Hayvan Beslemede Yan-Atık Ürünler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Gerek çevre kirletici sanayi artıklarının olumsuz etkilerini gidermek gerekse yan ve/veya atık ürünlerin hayvan yemi olarak değerlendirilerek ekonomik rasyonlar oluşturulması konusunda lisansüstü düzeyde eğitim vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Aydın ALTOP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yemler ve Yem Teknolojisi kitapları, Yaan ve atık ürünlerle ilgili bilimsel makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yan ürün ve/veya atık ürünler hayvan beslemede kullanılan diğer yem hammaddelerine göre daha ucuz kaynaklardır. İçerikleri uygun olduğu sürece hayvanların daha ekonomik beslenebilmesine imkan tanırlar. Bu ders kapsamında bu ürünler elde ediliş yöntemleri ve elde edilen son ürünlerin elde ediliş yöntemlerine göre besin madde içeriklerinde ve kimyasal kompozisyonunda oluşturduğu farklılıklar incelecektir. Yan ve atık ürünlerden oluşan yemlerin değişik tür, ırk, yaş taki hayvanların beslenmesinde kullanılabilme imkanları araştırma verilei ile tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
28 Makale Kritik Etme 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
54 Ev Ödevi 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvan beslemede kullanılabilecek yan ve atık ürün potansiyeli ve bunların ekonomik önemi
2 Hayvansal yan ürünler: Sütçülük yan ürünleri
3 Balıkçılık yan ürünleri
4 Et hayvanlarının yan ürünleri
5 Kanatlı hayvanlarının yan ürünleri
6 Bitkisel yan ürünler : Yağlı tohum yan ürünleri
7 Tahıl yan ürünleri
8 Meyve ve sebze yan ürünleri
9 VİZE
10 Şeker sanayi yan ürünleri, Biracılık ve distiller yan ürünleri
11 Ürün kalıntıları : Sindirilebilirliğin artırılması için muamele yöntemleri
12 Buğdaygil ve baklagil sap ve samanlarında uygulamalar ve sonucları
13 Ayçiçeği sap ve tablaları, mısır koçanı ve gövdesi, diğer atıklara yapılan uygulamalar ve sonuçları
14 Hayvansal atık yan ürünler (gübre ve altlık ), gübrenin yem olarak kullanımı, gübrenin besin madde içeriği, hayvanların performanslarına etkileri (sığır gübresi, kanatlı gübresi), yem amaçlı hayvansal atıkların işlenmesi (dehidrasyon, ensiling ve diğer işlemler), atık ürünlerde hijyen ve kalite
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
120932 1325932 Hayvan beslemede kullanılan değirmencilik, şeker sanayi, meyve fabrikası artıkları, malt sanayi yan ürünleri vb yan ve atık ürünleri bilir
120933 1325928 Yan ve atık ürünlerin içeriğini ve bunları etkileyen faktörleri ve etki şekli ve düzeylerini bilir
120934 1325929 Yan ve atık ürünlerin değişik tür, ırk, yaştaki hayvanların beslenmesinde kullanılabilme olanakları konusunda bilgi sahibidir
120935 1325930 Hayvanların daha ekonomik beslenebilmesi ve yan ve atık ürünlerin olumsuzluklarının bertaraf edilmesi konusunda bilgi sahibidir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
120932 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
120933 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
120934 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
120935 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek