Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT642 Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Islahı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Süt sığırı yetiştiriciliğinde dünyadaki gelişmeler ve üretime yansımaları, Süt sığırlarında ıslahın temel ilkeleri ve ıslah yöntemlerinin öğretilmesi, Süt sığırı ıslahında ele alınan karakterler ve öneminin anlatılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özhan, M., Tüzemen, N., Yanar, M., 2001. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No:134, ERZURUM. Şekerden, Ö., Özkütük, K., 1990. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Çukurova Üniv. Ziraat Fak.Yayınları No:122, ADANA. Şekerden, Ö., 2001. Hayvan Islahının Genetik Esasları. Temizyürek Ofset Matbaacılık, Antakya-HATAY. Kumlu, S., 1999. Damızlık ve Kasaplık Sığır Yetiştirme. ISBN: 975-96864-0-6, Sema Matbaacılık, Karanfil Sok. 18/18 Kızılay/ANKARA Tüzemen, N., Yanar, M., Akbulut, Ö., 2003. Hayvan Islahı. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, No:230, ERZURUM

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Süt sığırlarında biyolojik ve ekonomik etkinlik, Süt verimi ve kompozisyonunu etkileyen faktörler ve bunların denetim olanakları, Süt sığırcılığında üreme etkinliği ve denetim olanakları, Sürü yönetiminde son gelişmeler, Sağım ve mastitis, Sığır barınakları ve hijyen, İnfertilite ve nedenleri.Süt sığırı ıslahında amaçlar, Süt sığırlarında önemli verim özellikleri, Süt verimi ve kompozisyonu için seleksiyon, Meme ve sağım özellikleri, Tip, vücut özellikleri, üreme etkinliği, hastalıklara dayanıklılık, Kayıt tutma ve değerlendirme, Damızlık değer belirleme yöntemleri, Döl kontrolü, Dişilerin seleksiyonu, Erkeklerin seleksiyonu, Yetiştirme sistemleri, Islah Programı hazırlama ve aşamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Süt sığırlarında biyolojik ve ekonomik etkinlik
2 Süt verimi ve kompozisyonunu etkileyen faktörler ve bunların denetim olanakları
3 Süt sığırcılığında üreme etkinliği ve denetim olanakları, Sürü yönetiminde son gelişmeler
4 Sağım ve mastitis
5 Sığır barınakları ve hijyen
6 İnfertilite ve nedenleri
7 Süt sığırı ıslahında amaçlar, Süt sığırlarında önemli verim özellikleri
8 Süt verimi ve kompozisyonu için seleksiyon
9 Meme ve sağım özellikleri, tip, vücut özellikleri için seleksiyon
10 Arasınav
11 Üreme etkinliği, hastalıklara dayanıklılık
12 Kayıt tutma ve değerlendirme, Damızlık değeri belirleme yöntemleri
13 Erkeklerin seleksiyonu ve Döl kontrolü
14 Yetiştirme sistemleri ve Islah Programı hazırlama ve aşamaları.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1126631 Süt sığırcılığının bilimsel temellerini öğretmek
2 1136594 Süt sığırı ıslahında hedef belirleme ve koşulları değerlendirmeyi öğretme
3 1119748 Süt sığırı ıslahı için metot belirleme ve uygulamayı öğretme
4 1126080 Yetiştirme ve ıslah faaliyetlerinin senkronizasyonunu öğretme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 4 4 3 4 5 3
2 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3
3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3
4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek