Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT645 Hayvan Beslemede Yemleme Sistemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste çeşitli hayvan türlerinde uygulanan farklı yemleme sistemleri hakkında bilgi verilmesi ve bu sistemlerin faydalı ve zararlı yönleriyle karşılaştırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Güray ERENER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

http://www.zootekni.org.tr/upload/File/ruminantbesleme.pdf http://www.extension.umn.edu/distribution/livestocksystems/components/DI0469-06.html http://www.dairyaustralia.com.au/~/media/Documents/Animals%20feed%20and%20environment/Feed%20and%20nutrition/Feeding%20Systems%20latest/FFF%20FFS%20Fact%20Sheet%201%20-%20Plan%20for%20growth%20-%20manage%20risk.ashx http://pas.fass.org/content/15/1/1.full.pdf+html http://ajpregu.physiology.org/content/280/2/R418.full.pdf+html http://www.ridley.com.au/newsletters/Brochures/Dairy/Dairy-Feed-Range.pdf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sınırlı yemleme, seçmeli yemleme, stratejik yemleme, standart yemleme, tam yemleme, stratejik tam yemleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
54 Ev Ödevi 4 30 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Bilgiler
2 A-Sınırlı yemleme Besin maddelerinin seyreltilmesi
3 A-Sınırlı yemleme Günlük tüketim miktarının sınırlandırılması
4 A-Sınırlı yemleme Gün atlayarak aç bırakma
5 B-Seçmeli yemleme Tüm dane yeme dayalı seçmeli yemleme
6 B-Seçmeli yemleme Enerji/protein kaynaklarının seçilmesi
7 B-Seçmeli yemleme Kafeterya tarzı yemleme
8 C- stratejik yemleme
9 D-Standart yemleme
10 SINAV
11 E-Tam yemleme
12 F-Stratejik tam yemleme
13 Ruminantlarda meraya dayalı yemleme
14 Ruminantlarda ahır+meraya dayalı yemleme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278776 Hayvan beslemede kullanılan farklı yemleme sistemlerini öğrenir.
2 1278777 Farklı yemleme sistemlerinin birbirlerine göre üstünlük ve eksikliklerini öğrenir.
3 1278778 Farklı bölgeler için uygulanabilecek yemleme sistemlerini seçme yeteneğini kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2
2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2
3 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek