Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT648 Yemlerde Antibesinsel Faktörler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yemlerde bulunan antibesinsel faktörlerin neler olduğunu, bunların giderilebilmesi için uygun metodların öğretilmesi ve değişik tür, ırk yaş vb özelliklerdeki hayvanlarda ekonomik kullanım düzeylerinin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr Ergin ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yemler Bilgisi ve Teknolojisi Kitapları Öztürk, E. 2012. Yemlerde Antibesinsel Faktörler. Ders Notları . OMÜ Ziraat Fak. Zootekni Bl. Samsun Araştırma makaleleri

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tohumlar ve dane yemlerdeki antinutrisyonel faktörler (ANF) ( proteaz inhitörler, a-amilaz inhibitör, lektinler, tanninler ve polifenolik bileşikler, antijenik proteinler, alkoloidler, glukosinolatlar ve diğerleri) Çeşitli türdeki çiftlik hayvanlarında Baklagil dane yemleri: Bakla, Bezelye, Fiğ, Lüpen, Mürdümük, ANF'lerin bazı etkileri Çeşitli türdeki çiftlik hayvanlarında Yağlı tohumlar soya fasulyesi, Keten tohumu, Ayçiçeği tohumu, Pamuk tohumu, Kolza tohumu, ANF'lerin bazı etkileri Çeşitli Yemlerdeki ANF'lerin azaltılması veya giderilmesi İçin uygulanan işlemler ANF içerikleri azaltılmış yemlerin Et sığırı, süt sığırı, koyun, keçi ve buzağıların çeşitli verim Özelliklerine Etkileri Çeşitli yöntemlerle ANF İçerikleri azaltılmış yemlerin yumurta tavukları ve etlik piliçlerin çeşitli Verim Özelliklerine Etkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 30 1
48 Sözlü Sınav 1 35 1
54 Ev Ödevi 1 35 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
28 Makale Kritik Etme 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 3 9 27
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
54 Ev Ödevi 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tohumlar ve dane yemlerdeki antinutrisyonel faktörler (ANF) ( proteaz inhitörler, a-amilaz inhibitör, lektinler, tanninler ve polifenolik bileşikler, antijenik proteinler, alkoloidler, glukosinolatlar ve diğerleri)
2 Çeşitli türdeki çiftlik hayvanlarında tahıl daneleri Buğday, Arpa, Çavdar, Sorghum, Mısır ANF'lerin bazı etkileri;
3 Çeşitli türdeki çiftlik hayvanlarında tahıl daneleri Buğday, Arpa, Çavdar, Sorghum, Mısır ANF'lerin bazı etkileri;
4 Çeşitli türdeki çiftlik hayvanlarında Baklagil dane yemleri: Bakla, Bezelye, Fiğ, Lüpen, Mürdümük, ANF'lerin bazı etkileri;
5 Çeşitli türdeki çiftlik hayvanlarında Baklagil dane yemleri: Bakla, Bezelye, Fiğ, Lüpen, Mürdümük, ANF'lerin bazı etkileri; :
6 Çeşitli türdeki çiftlik hayvanlarında Yağlı tohumlar Keten tohumu, Ayçiçeği tohumu, Pamuk tohumu, Kolza tohumu, ANF'lerin bazı etkileri;
7 Çeşitli türdeki çiftlik hayvanlarında Yağlı tohum olan Soya Fasulyesi ANF'lerinin etkileri;
8 Çeşitli yemlerdeki ANF'lerin azaltılması veya giderilmesi İçin uygulanan İşlemler
9 Çeşitli Yemlerdeki ANF'lerin azaltılması veya giderilmesi İçin uygulanan işlemler
10 ANF içerikleri azaltılmış yemlerin Et sığırı, süt sığırı ve buzağıların çeşitli verim Özelliklerine Etkileri
11 ANF İçerikleri azaltılmış Yemlerin koyun ve keçilerin performansına etkileri
12 Çeşitli yöntemlerle ANF İçerikleri azaltılmış yemlerin etlik piliçlerin çeşitli Verim Özelliklerine Etkileri
13 Çeşitli yöntemlerle ANF İçerikleri azaltılması yemlerin yumurta tavuklarının verimine etkileri
14 ANF İçerikleri azaltılmış yemlerin hindi, bıldırcın, kaz, ördek vd kümes hayvanlarının beslenmesinde kullanılabilme olanakları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1326350 Yemlerde bulunan antibesinsel faktörlerin neler olduğunu bilir
2 1326351 ANF'lerin giderilebilmesi için uygun metodların neler olduğunu bilir
3 1326352 ANF'lerin değişik tür, ırk yaş vb özelliklerdeki hayvanlarda ekonomik kullanım düzeylerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5
2 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4
3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek