Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT649 Bilgisayar Destekli Yem Formülasyonu 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Çitlik hayvanların karlı, verimli ve sürdürülebilir üretimi için birim maliyeti düşük ve dengeli beslenmelerinin sağlayacak karma yem formulasyonları yapmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ergin Öztürk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öztürk, E., 2020. Bilgisayar Destekli Rasyon Formulasyonu Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvanların besin madde ihtiyaçlarının belirlenmesi, yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılan formüllerin öğretilmesi, yemlerin rasyonda kullanım sınırları ve özelliklerinin kavratılması ele alınmaktadır. Ayrıca, hayvanların türüne ve verim yönüne göre ihtiyaçlarını karşılayacak örnek rasyonların hazırlanması ders kapsamında yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 30 1
48 Sözlü Sınav 1 35 1
54 Ev Ödevi 1 35 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 1 20 20
48 Sözlü Sınav 1 40 40
54 Ev Ödevi 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rasyonun tanımı ve önemi.. hayvan beslemede kullanılan yemler...
2 Kaba ve kesif yemlerin besin maddeleri kompozisyonları, ruminant ve tek midelilerde sindirilebilirlikleri, rasyonlarda kullanımlarını sınırlandıran faktörler
3 Buzağı, dana ve düvelerin beslenmesi ve bunların rasyonlarının hazırlanması
4 Sağmal süt sığırları için rasyon hazırlama
5 Sağmal süt sığırları için rasyon hazırlama
6 Sağmal süt sığırları için rasyon hazırlama
7 Kasaplık sığırlar için rasyon hazırlama
8 Kasaplık sığırlar için rasyon hazırlama
9 Kasaplık sığırlar için rasyon hazırlama
10 Vize sınavı
11 Koyun ve Keçiler için rasyon hazırlama
12 Yumurtacı tavuklarda rasyon hazırlama
13 Yumurtacı tavuklarda rasyon hazırlama
14 Etlik piliçler için rasyon hazırlama
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338419 Öğrenciler hayvanların besin madde ihtiyaçlarını belirleyebilirler.
2 1338420 Öğrenciler hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak rasyonları hazırlayabilirler.
3 1338421 Öğrenciler hayvan besleme konusunda uzmanlaşabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 2 5 4 5 5 4 3 3
2 5 5 5 3 4 4 5 5 5 3 3
3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek