Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT650 Üreme Endokrinolojisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste üreme işlevlerinin gerçekleşmesine katılan hormonlar ve bunların fonksiyonları işlenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Akif ÇAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hormonlar, hormonların sınıflandırılmaları, hormonların etki mekanizmaları, hormon-reseptör ilişkileri, hormonların salgılanma biçimleri, hormon benzeri etki eden kimyasal maddeler, üreme sisteminde hormonlar ve görevleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 55 1
20 Rapor Hazırlama 1 15 1
22 Proje Hazırlama 1 15 1
27 Makale Yazma 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endokrinoloji tanımı ve endokrin sistem hakkında bilgiler 3 Ders notları.pptx
2 Hormonlar, sınıflandırılması 3
3 Hormonların etki mekanizmaları 3
4 Hormon reseptörleri ve işleyi biçimleri 3
5 Hormonların salgılanma ve etki biçimleri 3
6 Hipotalamus yapısı ve buradan salgılanan hormonlar ve bu hormonların yapıları 3
7 Hipotalamus-Hipofiz ilişkisi 3
8 Hipofizden salgılanan hormonlar ve bu hormonların yapıları 3
9 Epifiz hormonları ve bu hormonların yapısı, fonksiyonu 3
10 Ara sınav 3
11 Gonadotropik hormonlar, yapıları, fonksiyonları 3
12 Steroid yapıdaki hormonlar, yapıları, görevleri 3
13 Hormon benzeri etki gösteren kimyasallar, Hormonların düzenlenmesindeki pozitif ve negatif geri bildirim mekanizması 3
14 Böbreklerden salgılanan hormonlar, yapıları ve fonksiyonları, Homeostasiste hormonların rolü 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286050 Bu dersi alan öğrenciler hormonlar hakkında teorik bilgi sahibi olurlar.
2 1286049 Hormonlardan istifade edilerek çiftlik hayvanlarında üremenin senkronizasyonu hakkında uygulamada bulunabilirler.
3 1286047 Hayvancılık işletmelerinde ortaya çıkabilecek bazı üreme ile ilgili konularda yorum yapabilirler.
4 1286048 Konu ile ilgili alanlarda bilirkişi olarak görev alabilirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2
2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3
3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek