Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT654 Dölerme Beslemesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Beslemenin farklı hayvan türlerinde döl verimini nasıl etkilediği konusunda etkin kılmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuh OCAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Literatür taraması ve makale irdeleme ve kritik etme

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çiftlik hayvanlarında üreme, Çiftlik hayvanlarının beslenmesi, Ruminantların beslenmesi,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Besleme, Farklı hayvan türlerinde döl verimi ve ölçütleri, Farklı hayvan türlerinin besin madde gereksinimleri, Tohomlama sayısı (Aşım oranı), Gebelik oranı, buzağılama, kuzulama ve oğlaklama oranı, Ovolasyon ve yumurta kalitesi üzerine beslemenin etkisi, Embrionik gelişim ve inplantasyon, plasantal gelişim üzerine beslemenin etkisi, Fetal programlama, Buzağı, kuzu ve oğlaklarda doğum ağırlığı, Sütten kesilen yavru sayısına beslemenin etkisi, Damızlıkta kullanma yaşı üzerine beslemenin etkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 20 1
10 Tartışma 3 10 1
28 Makale Kritik Etme 0 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 7 5 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Besleme ve döl verimi kavramalarının açıklanması
2 Farklı hayvan türlerinde döl verimi ve ölçütleri, Farklı hayvan türlerinin besin madde gereksinimleri, T
3 Tohomlama sayısı (Aşım oranı), Gebelik oranı, buzağılama, kuzulama ve oğlaklama oranı,
4 Ovolasyon ve yumurta kalitesi üzerine beslemenin etkisi,
5 Embrionik gelişim ve inplantasyon, plasantal gelişim üzerine beslemenin etkisi,
6 Fetal programlama,
7 Buzağı, kuzu ve oğlaklarda doğum ağırlığı,
8 Sütten kesilen yavru sayısına beslemenin etkisi,
9 Arasınav
10 Damızlıkta kullanma yaşı üzerine beslemenin etkisi
11
12 Literatür tarama ve makale kritiği, tartışma
13 Besleme döl verimi ilişkilerinin araştırılmasında spesifik konu belirleme
14 Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1190777 Çiftlik hayvanlarının beslenmesi konusunda yeterlilik kazanma
2 1193693 Çiftlik hayvanlarının üremesi konusunda yeterlilik kazanma
3 1211861 Üreme besleme etkileşimleri konusunun bilimsel içeriği konusunda beceri ve kazanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek