Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT659 Bıldırcın, Hindi, Ördek, Kaz, Sülün ve Kekliklerin Beslenmesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bıldırcın, hindi, ördek, kaz, sülün ve kekliklerin çeşitli fizyolojik dönemlerdeki besin madde ihtiyaçları (Enerji, Protein, Mineraller, Vitaminler, Su), rasyon hazırlama, bakım ve ekonomik beslenmelerinin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr Ergin ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitapları Öztürk, 2012. Diğer Kümes Hayvanlarının Beslenmesi. Lisansüstü Ders Notları. OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bl. Samsun Makaaleler ve İnternet ortamı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünyada ve Türkiye de alternatif kümes hayvanlarının durumu ve önemi. Bıldırcın, hindi, ördek, kaz, sülün ve kekliklerin çeşitli fizyolojik dönemlerdeki besin madde ihtiyaçları. Kanatlı rasyonlarında kullanılan yemlerin besin madde içerikleri. Besin madde içeriklerindeki farklılıklar ve farklılığa neden olan etmenler, beslenmeye etkileri. Uygun rasyonların oluşturulması. Değişik kümes hayvanları için pratik rasyon uygulamaları. Bıldırcınların, Hindilerin, Ördeklerin, Kazların, Sülünlerin, Kekliklerin, Devekuşlarının Beslenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
28 Makale Kritik Etme 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 3 9 27
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
54 Ev Ödevi 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yem hammaddelerinin Besin Madde İçerikleri (Enerji, Protein, Aminoasit, Vitamin, Mineral v.d.)
2 Çeşitli Hayvan Türlerine göre Rasyon Formülasyonu
3 Yem formülasyon Tablolarının Oluşturulması
4 Yem Hammaddelerinin Minimum veya Maksimum Kullanılabilirlik Düzeyleri
5 Vitamin ve Mineral Premikslerinin İçeriği, Etken madde Düzeyleri
6 Tuz ihtiyacı, Renk Maddeleri, Tanımlanamayan Faktörler, Kalsiyum ve fosfor, İlave Enerji ve Protein Sağlanması
7 En Uygun ve En Ekonomik Kanatlı Rasyonlarının Oluşturulabilmesi için Yapılabilecek Tüm Modifikasyonlar
8 Bilgisayarla Kümes Hayvanları Rasyonlarının Hesaplanması
9 VİZE
10 Bilgisayarla Kümes Hayvanları Rasyonlarının Hesaplanması
11 Üretim Maliyetinin Minimuma İndirilebilmesi ile İlişkili Linear Programlama için Verilerin Hazırlanması
12 Bilgisayarlı Yem Formülasyonunda Sınırlayıcı Faktörler
13 Diğer Yem Katkı Maddelerinin Kullanım Düzeyleri
14 Yem Teknolojisindeki Son Gelişmelerin Fiyat-Kalite İlişkisi İçerisinde Değerlendirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1330337 Hindi, bıldırcın, sülün, keklik vb kümes hayvanlarının beslenmesini bilir
2 1330338 Diğer kümes hayvanlarının ekonomik üretimini bilir
3 1330339 Diğer kümes hayvanlarının beslenmesi konusunda danışmanlık yapabilir
4 1330340 Diğer kümes hayvanlarının fizyoloji ve metabolizması hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 1 2 4 2 3 2
2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 1
3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3
4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek