Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZOT661 Hayvan Refahı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere hayvan refahı hakkında temel bilgileri benimsetmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Savaş ATASEVER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sığır Davranışları ve Sürü Yönetimi, Prof.Dr. Serap Göncü, Akademisyen Kitabevi, Ankara Hayvanlarda Sosyal Davranışlar, Doç.Dr. Rüştü Şahin, Hatiboğlu Yay., Ankara. Ekolojik-Organik Tarımda Hayvancılık, Prof.Dr. İbrahim Ak, Bursa.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvan refahında temel kavramlar, türlere göre refah ilkeleri, refah-verim ilişkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Refah kavramı
2 Hayvan refahının temel dayanakları
3 Süt sığırcılığında refah
4 Koyunculukta refah
5 Tavukçulukta refah
6 Hayvan barınakları ve refah olgusu
7 Hayvan refahı ve iklimsel çevre
8 Hayvan ihtiyaç indeksi (Barınak durum puanı)
9 Hayvan ihtiyaç indeksi üzerine saha çalışmaları
10 Ara sınav
11 Konfor parametreleri-verim ilişkisi
12 Konfor parametreleri-verim ilişkisi
13 Refaha ait 5 temel unsur
14 Dersin genel değerlendirmesi-Yorumlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1326396 Hayvan refahı-konfor kavramını benimser
2 1326397 Refah-verim ilişkisini yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
5 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
6 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
7 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
8 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
9 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
10 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek